Microsoft phát hành phiên bản TypeScript 1.8 với khả năng biên dịch tốt hơn

Ngoc Huynh

Phiên bản 1.8 của JavaScript cũng có những cải tiến đối với việc sử dụng của các thư viện (library) thuộc bên thứ 3.

Microsoft đã phát hành phiên bản beta của TypeScript 1.8, bản nâng cấp mới nhất nhấn mạnh đến việc biên dịch và sử dụng các thư viện thuộc bên thứ 3.

TypeScript biên dịch JavaScrip. Trong phiên bản 1.8, hiện đã sẵn sàng cho Visual Studio 2015 IDE, trình biên dịch có thể “tiêu thụ”các file JavaScript cùng với các file TypeScript. Trong một viết mới đây, Microsoft cho biết đôi khi quá trình chuyển đổi từ JavaScript sang TypeScript có thể “đe dọa” các dự án lớn do có thể tạo ra nhiều lỗi biên dịch.

“Tuy nhiên, bằng cách cho phép các tập tin JavaScript vào trình biên dịch của TypeScript, thì hiện tại đã có thể chuyển đổi 1 tập tin riêng biệt trong khi vẫn biên dịch toàn bộ dự án của bạn cùng với nhau,” ông Bowden Kelly – nhà phát triển của Microsoft cho hay. “Điều này có thể giúp các nhà phát triển kiểm soát nơi và cách họ muốn thực hiện việc chuyển đổi, và có thể dễ dàng quản lý việc chuyển đổi các dự án thuộc các quy mô khác nhau.”

Microsoft đang sử dụng trình biên dịch ChakraCore đã được phát hành gần đây cùng với TypeScript khi có thể. “Chúng tôi thấy rằng ChakraCore đã giúp giảm thiểu thời gian biên dịch đáng kể, tốt hơn các phiên bản trước,” ông Kelly cho hay.

Sử dụng các thư viện JavaScript thuộc bên thứ ba thì dễ dàng hơn trong phiên bản 1.8; các nhà phát triển có thể làm đơn giản hóa kể cả các thư viện này trong biên dịch và họ sẽ tuân theo phiên bản JavaScript đã được phát hành. Trước đây, các nhà phát triển cần một bundler bên thứ ba chẳng hạn như webpack hay browserify.

Phân tích dòng điều khiển trong bản cập nhật sẽ giúp phát hiện các lỗi phổ biến. Trong phiên bản 1.8 hiện tại một tham số kiểu ràng buộc tham số kiểu tham chiếu từ danh sách tham số kiểu tương tự. Khả năng này đã được đề cập tới như là F-bounded polymorphism và trước đây đã được coi là một lỗi trong TypeScript.

TypeScript1.8 còn mở rộng hỗ trợ dành cho JSX, một cú pháp giống như XML, bằng cách kích hoạt các JSX factory tùy chỉnh. “Mặc dù React đã được mở đường, nhưng cú pháp JSX thì không chỉ phụ thuộc vào React. Như vậy, một JSX factory sẽ có thể được gạt khỏi React factory mặc định. Bằng việc sử dụng compiler flag mới –reactNamespace <factory_name> cùng kết hợp với –jsx react, các tác giả của TSX hiện tại có thể kiểm soát việc phát hành của factory name. Ngoài ra với bản cập nhật TypeScript 1.8 dành cho Visual Studio, JSX tags hiện tại sẽ được phân loại và chỉnh màu sắc, cải thiện tính dễ đọc của code.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/