Microsoft nhấn mạnh các thư viên, công cụ của JavaScript trong phiên bản TypeScript 2.0

Ngoc Huynh

Phiên bản mới nhất của Typescript thêm sự sáp nhập Declaration Files đã được rút gọn và các kiểu non-nullable.

Microsoft vừa mới chính thức tung ra phiên bản TypeScript 2.0, một sự nâng cấp đối với tập cha của JavaScript. Phiên bản này có thể được tải về dành cho Visual Studio 2015 Update 3, được truy cập bởi NuGet, được sử dụng cùng với Visual Studio Code, hoặc được cài đặt thông qua NPM.

Phiên bản 2.0 chú trọng đến hiệu suất của các nhà phát triển, khả năng liên kết với ECMAscript standard, và hỗ trợ các công cụ và thư viện của JavaScript.

TypeScript được thiết kế để phát triển ứng dụng lớn và được biến đổi – biên dịch sang JavaScript và nay đóng vai trò như là nền móng của Angular 2 Javascript framework của Google, TypeScript không chỉ nhấn mạnh các semantics và syntax tương tự quen thuộc với các nhà phát triển JavaScript, mà còn mang đến các kiểu (types). Nó là một phần của các JavaScript alternatives chẳng hạn như CoffeeScript, được nhận thấy là dễ dàng hơn đối với các nhà phát triển.

Các cải tiến quan trọng của TypeScript bao gồm sự sáp nhập Declaration Files đã được đơn giản, theo đó các declaration dành cho một thư viện được tạo ra dễ dàng hơn, và các kiểu non-nullable mà trong đó null và undefined có các kiểu riêng để các nhà phát triển biểu đạt khi các giá trị null/undefined chấp nhận được. Do đây là một sự thay đổi mang tính đột phá, nên nhóm Typescript đã bổ sung –strictNullChecks mode để tham gia vào hành vi (behavior) này.

Control flow đã phân tích các kiểu (type) trong phiên bản 2.0 có thể tạo ra kiểu đặc trưng nhất có thể. Khi được kết hợp với các kiểu non-nullable, TypeScript có thể thực hiện nhiều kiểm tra phức tạp hơn, chẳng hạn như definite assignment analysis (đây là một phân tích dòng dữ liệu được sử dụng bởi các trình biên dịch). Ngoài ra, lập trình bất biến (immutable programming) đã được tạo ra dễ dàng hơn trong phiên bản 2.0 bằng cách khai báo các properties chỉ đọc.

Trong các phiên bản tương lai, các nhà xây dựng của TypeScript có kế hoạch phát triển hệ thống kiểu (type system) nhằm cho phép biểu đạt hơn nữa JavaScript theo dạng tĩnh. Các tính năng công cụ và dịch vụ của ngôn ngữ TypeScript sẽ được cải tiến, do vậy các công cụ sẽ trở nên “thông minh hơn”.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/