Microsoft ngừng hỗ trợ Facebook, Google Chat trên Outlook.com

Ngoc Huynh

Chúng ta sẽ sớm nói lời tạm biệt với Google Talk và Facebook chat trên Outlook.com, bởi vì ứng dụng Webmail của Microsoft sẽ có trong Skype.

Các ứng dụng chat trong Outlook.com sẽ sớm có trong Skype, mọi lúc. Microsoft đang ngừng hỗ trợ plug trên Google Talk và Facebook trên trong Outlook.com. Gần đây Microsoft đã gửi email thông báo tới người dùng Outlook.com để báo cho họ biết về sự thay đổi.

Microsoft không giải thích tại sao công ty lại quyết định bỏ tích hợp Facebook Chat. Tuy nhiên, đối với Google Talk, thì Microsoft cho biết rằng “do quyết định của Google ngừng các giao thức trò chuyện sử dụng bởi các nền tảng Google Talk.”

Google đã bắt đầu bỏ Google Talk để ủng hộ Hangouts trong tháng 5/2013 – trớ trêu thay, lúc đó Microsoft đã thêm Google Talk vào Outlook.com. Không giống như Talk, sử dụng giao thức mở XMPP, Hangouts có quyền sở hữu riêng và không khả dụng với việc chat nhiều người. Tuy nhiên, Google đã tiếp tục hỗ trợ Talk và chưa thông báo khi nào nó ngưng hoạt động dịch vụ dựa trên XMPP. Facebook cũng chấm dứt việc sử dụng XMPP.

Microsoft đã thêm sự tích hợp Skype vào Outlook.com trong tháng 8/2013.

Tác động đến bạn: Microsoft cho biết việc chấm dứt Google Talk và Facebook chat trong Outlook.com sẽ xảy ra trong hai tuần tới đây. Sự chấm dứt của ứng dụng chat bên thứ ba sẽ không ảnh hưởng tới các ứng dụng People trực tuyến của Microsoft, hay trong Windows 8.1 và Windows Phone. Microsoft cho phép người dùng tích hợp các tài khoản Facebook và Google để thêm các bản cập nhật và thông tin liên hệ từ các dịch vụ khác vào danh sách liên hệ của bạn trên Microsoft.

Tất cả hướng về Skype

Để đền bù cho việc chấm dứt sự tích hợp Facebook và Google, Microsoft đang khuyến khích người sử dụng chuyển sang Skype. Thật khó để mà tưởng tượng rằng mọi người đang sử dụng Outlook.com cũng sẽ không là một người dùng Skype. Nhưng người dùng có thể có một vài liên hệ trên Google Talk hay Facebook và không sử dụng Skype.

Đối với Microsoft, thì việc bỏ Facebook và Google cũng nêu bật giá trị tích hợp Skype với Outlook.com. Không chỉ có thể sử dụng nền tảng để gửi nội dung chat, mà còn thực hiện chat voice và các cuộc gọi video. Đó là một tính năng quan trọng được đưa ra cho các đối thủ cạnh tranh như nền tảng Hangouts của Google đã tích hợp với Gmail và Google Talk trước nó, cũng đưa ra các tính năng tương tự.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/