Microsoft mang Cordova lên trình viết mã của bộ Visual Studio Code

Ngoc Huynh

Sự mở rộng của Cordova Tools mang đến những phương thức mới để xây dựng, debug, và xem trước các ứng dụng với Visual Studio Code.

Với sự mở rộng của Cordova Tools dành cho Visual Studio Code, trong tuần này Microsoft sẽ mở rộng các lựa chọn chỉnh sửa dành cho các nhà phát triển đang sử dụng framework phát triển di động của Apache.

Sự mở rộng này sẽ cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng Cordova cùng với Visual Studio Code nhằm debug các dự án, tìm lệnh nào đó của Cordovatrong Command Palette, và sử dụng IntelliSense để tìm các đối tượng, hàm và đối số. Hiện tại nó đã có mặt trên GitHub như là một mã nguồn mở, các nhà phát triển có thể theo dõi các vấn đề và đệ trình các pull request.

Apache Cordova cho phép phát triển các ứng dụng di động đa nền tảng qua HTML, CSS và JavaScript. Còn các nhà phát triển có thể hướng tới đa nền tảng chỉ với một nền tảng code. Các ứng dụng thực thi trong các lớp wrapper cho mỗi nền tảng và tận dụng API-binding (liên kết API) để truy cập vào các bộ cảm biến của thiết bị, dữ liệu, và trạng thái mạng. Microsoft đã có Visual Studio TACO (Tools dành cho Apache Cordova), nhưng sự mở rộng này mang đến những phương thức mới để xây dựng, debug và xem trước các ứng dụng qua Visual Studio Code.

“Bạn có thể sử dụng nó với cả phiên bản “gốc” của bộ Apache Cordova framework và bộ frameworks khác như Ionic, Onsen, PhoneGap và SAP Fiori Mobile Client,” ông Ryan J. Salva – Giám đốc chương trình Visual Studio Client Tool Team của Microsoft cho hay. “Bởi vì tất cả chúng đều sử dụng chung hệ thống xây dựng và thư viện gốc Cordova, phần mở rộng TACO tương thích với JavaScript framework mà bạn chọn.”

Visual Studio Code và Cordova Tools hiện tại hỗ trợ debug các ứng dụng trên các emulator, simulator, và các thiết bị di động cho cả hai hệ điều hành Android và iOS. “Bạn cũng có thể đính kèm các trình gỡ lỗi (debugger) vào một ứng dụng; trình gỡ lỗi đơn giản sử dụng ID của ứng dụng để định vị lỗi,” ông Salva cho biết.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/