Microsoft giới thiệu tiện ích iOS Web Debugger dành cho các lập trình viên iOS

Ngoc Huynh

Công cụ iOS Web Debugger dành cho Visual Studio Code là bước đi mới nhất của Microsoft trong nỗ lực thu hút các lập trình viên iOS.

Để thu hút ngày càng nhiều các lập trình viên iOS, Microsoft đang cố gắng cải tiến trình biên tập Visual Studio Code của mình với khả năng debug JavaScript code dành cho các thiết bị iOS.

iOS Web Debugger là một tiện ích dành cho Mac và Windows PCs, tiện ích này cho phép các lập trình viên debug JavaScript code đang chạy trong trình duyệt Safari.

Cho đến thời điểm hiện tại, khả năng debug các website chạy trên các thiết bị iOS mới chỉ được khả dụng với một bộ phận nhỏ các lập trình viên. Chẳng hạn như, trước đây việc sử dụng Safari Web Inspector (Safari DevTools) yêu cầu một đối tượng (instance) của Safari ở phiên bản desktop, chỉ dành cho người dùng MacOS. Tuy nhiên, hiện nay các lập trình viên web di động cũng có thể debug JavaScript đang chạy trên các thiết bị iOS trực tiếp từ trình biên tập.

Tiện ích hoạt động theo 2 phương thức: khởi chạy một URL trên thiết bị Safari hoặc kết nối với một tab đang chạy bên trong Safari. Hai dự án mã nguồn mở, ios-webkit-debug-proxy và ios-webkit-debug-proxy-win32 thường được sử dụng để kết nối từ debugging library của Microsoft tới thiết bị iOS. Các dự án này cho phép giao tiếp với các thiết bị iOS qua Webkit Remote Debugging Protocol. Giao thức này tương thích với Chrome Debugging Protocol dành cho script debugging APIs, và điều này có nghĩa là debugger sẽ hoạt động mà không cần thêm mapping logic.

Các tính năng đã được hỗ trợ trong tiện ích bao gồm tập hợp các breaking point, stack traces, debugging of eval scripts và virtual forwarding qua HTTP tunnel từ máy tính cục bộ.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/