Microsoft đang thử nghiệm phương pháp sinh trắc học cho các lập trình viên để giảm thiểu lỗi phần mềm

Diem Do

0722.sdt-blog-microsoft-biometrics

 

Có nhiều phương pháp để bắt lỗi và sửa lỗi trước khi một phần mềm được chuyển đi, nhưng Microsoft đang thử nghiệm một mô hình mới có thể là một chút xâm lấn nhỏ đối với các lập trình viên là mô hình sinh trắc học.

 

Theo như một bài báo nghiên cứu của Microsoft có tên “Sử dụng biện pháp tâm-sinh lý để đánh giá khó khăn trong công việc phát triển phần mềm” nêu chi tiết về kinh nghiệm sinh trắc học của lập trình viên hoặc quan sát các cử động mắt của một lập trình viên, các đặc điểm thể chất và tinh thần khi họ code để ước lượng được mức độ tỉnh táo và căng thẳng cho biết mức độ xác suất cao xuất hiện lỗi code.

 

Các nhà nghiên cứu Andrew Begel, Thomas Fritz, Sebastian Mueller, Serap Yigit-Elliott, và Manuela Zueger tiến hành một nghiên cứu cho một nhóm 15 lập trình viên, họ buộc các cảm biến sinh trắc học tâm-sinh lý vào các lập trình viên, gồm một bộ theo dõi mắt, một cảm biến hiệu ứng điện bề mặt ( cảm biến da đo lường lượng mồ hôi ) và một cảm biến EEG (cảm biến sóng não ) khi mà các lập trình viên đang lập trình các nhiệm vụ khác nhau. Nghiên cứu cho thấy sinh trắc học có thể dự đoán được sự khó khăn trong công việc của một lập trình viên mới trong 64,99% trong gian đo lường. Đối với một nhiệm vụ phát triển mới, các nhà nghiên cứu tìm thấy phương pháp sinh trắc học chính xác là 84,38%.

 

Theo như các nhà nghiên cứu của Microsoft đã kết luận, phương pháp sinh trắc học có thể dự đoán tốt hơn khi mà lỗi phần mềm xuất hiện trong quy trình kiểm thử truyền thống đang tìm kiếm các rủi ro gây lỗi trong phần mềm. Họ thừa nhận điều đó, tuy nhiên phần đông các yếu tố bên trong và bên ngoài bao gồm cả tính cách, áp lực cuộc sống của mỗi cá nhân, thậm chí thời gian cả một ngày có thể không được áp dụng trong các bài đọc về sinh trắc học.

 

Họ mong muốn rằng các bài đọc và dự đoán sinh trắc học có thể cho bạn một bức tranh toàn diện chính xác hơn về mức độ áp lực hay trạng thái tinh thần của một lập trình viên suốt quá trình code. Nhưng sự thật trên hết, các cảm giác khi bị xem xét và theo dõi có thể là một áp lực đầu tiên đối với các lập trình viên, đặt tầm quan trọng cần thận trong việc bắt lỗi suốt qua trình code làm giảm bớt giá thành trong chu trình phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm. Hãy nghĩ đến tư duy của một lập trình viên hay một kiểm thử viên trong việc bắt lỗi và ngăn chặn lỗi trước khi xuất hiện kiểm thử đảm bảo chất lượng là một nét tiêu biểu đối với các lập trình viên, nhưng đối với kiểm thử viên phần mềm trong chu trình đó là có lý do. Công việc của họ là dự đoán nơi mà lỗi có thể xảy ra và biết được toàn bộ phần mềm được chuyển giao cả bên trong và bên ngoài. Cho dù là các kiểm thử viên thực hiện những công việc bằng tay hay kiểm thử tự động, các bài đọc sinh trắc học không thể thay thế kiến thức chuyên môn và khả năng của con người.

 

Không đề cập đến, một nhóm các nhóm các lập trình viên 15 người kia khó là một ví dụ điển hình.

 

Theo như kết luận của họ nói rằng “Có thể sử dụng các cảm biến ít hơn nhưng vẫn duy trì được khả năng phân loại chính xác công việc khó khăn” và họ hy vọng rằng các nhà nghiên cứu sẽ hướng đến các công cụ hỗ trợ chương trình dự đoán phát triển. Nhưng một khi bạn bắt đầu để buộc các cảm biến vào trán và da của lập trình viên trong khi theo dõi sự chuyển động tinh vi của mắt thì có quan tâm là cần sử dụng bao nhiêu cảm biến không? Có lẽ là không đối với các lập trình viên.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com