Microsoft công bố những tính năng mới của phiên bản C# 7.0

Ngoc Huynh

Phiên bản 7.0 mang đến tuples và đối sánh mẫu (pattern matching) cùng với hiệu suất và những cải thiện lập trình.

Mới đây, Microsoft đã công bố những tính năng mới của phiên bản C# 7.0, một sự nâng cấp có kế hoạch của hãng dành cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng này, cụ thể phiên bản mới sẽ nhấn mạnh đến hiệu suất và đơn giản hóa việc lập trình.

Mặc dù, phiên bản C# 7.0 vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng hầu hết các tính năng mới mà Microsoft công bố đều đã được enable trong Visual Studio 15 Preview 4 – đã được phát hành gần đây. Theo Microsoft, có lẽ tính năng mới quan trọng nhất là tuples, đối sánh mẫu, và đơn giản hóa lập trình.

Để xử lý tuples, một cú pháp khai giản cấu trúc cho phép các nhà phát triển phân chia một tuple hoặc các giá trị khác nhau thành nhiều phần và gán giá trị các phần này cho các biến mới. C# 7 cũng nhấn mạnh đến khả năng của các out variable, dùng để khai báo một biến vào thời điểm mà nó được thông qua như là một out argument.

Wildcards – là một tính năng mà không được củng cố trong phiên bản C# 7.0, sẽ cho phép các lập trình viên ignore các parameters không hữu dụng. Switch statement trong phiên bản 7.0 đang được mở rộng vì vậy các lập trình viên có thể cập nhật hóa bất kỳ kiểu nào (type), không phải chỉ là các kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive type). Switch statement cũng sẽ hỗ trợ các pattern trong các mệnh đề trường hợp (case clauses), mà có thể có những điều kiện bổ sung.

Các cải tiến về chuỗi ký tự trong bản nâng cấp cho phép underscores được sử dụng như là digit separators bên trong các chuỗi ký tự số. Bạn có thể đặt chúng ở bất kỳ nơi đâu giữa các con số để nâng cao tính dễ đọc. Chúng không gây ảnh hưởng về mặt giá trị. Ngoài ra, C# 7.0 còn có các chuỗi ký tự nhị phân, do vậy bạn có thể định rõ các pattern một cách trực tiếp thay vì phải thuộc nằm lòng ký hiệu thập lục phân (hexadecimal notation).

Async suy rộng khai báo (return) các kiểu được hỗ trợ trong bản nâng cấp, việc mở rộng số lượng các kiểu mà có thể được return từ một async method. Các tính năng của Expression-bodied members (Là một tập hợp các tính năng khác mà chỉ là thêm một vài syntactic thích hợp với C# để tiếp tục tinh giản các định nghĩa kiểu) cũng được mở rộng. C# 7.0 còn bổ sung accessors (hàm truy cập), constructors (hàm khởi tạo) và phương thức finalize (finalizers). Thêm vào đó, khả năng của local functions trong phiên bản C# 7.0 cho phép các lập trình viên có các hàm hỗ trợ (helper functions) và khai báo chúng bên trong các function body khác.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/