Microsoft chính thức công bố phiên bản TypeScript 1.8 dành cho các lập trình viên JavaScript

Ngoc Huynh

Microsoft đã chính thức công bố phiên bản TypeScript 1.8. Theo đó, bây giờ các file JavaScript với phần đuôi mở rộng .js có thể xuất ra thành các file .tsc, các lập trình viên có thể sử dụng trình biên dịch TypeScript và chuyển đổi JavaScript sang TypeScript. Trình biên dịch của TypeScript kiểm tra lỗi cú pháp của các .js file đầu vào, và tạo ra giá trị đầu ra có giá trị dựa trên –target và –module flags. Giá trị đầu ra có thể được kết hợp với các .ts file khác của TypeScript.

Bản cập nhật mới cũng nhấn mạnh đến tính năng module augmentation (Tạm dịch: mở rộng mô đun), mà cho phép các lập trình viên thiết kế nhiều các thư viện (library) theo kiểu mô đun hơn. “Điều này cho phép các tác giả của thư viện đóng góp các thư viện của mình dần dần,” ông Bowden Kelly – phụ trách chương trình Visual Studio và .Net tại Microsoft cho biết. “Trước đây, TypeScript đã giả định rằng các mô đun sẽ không thay đổi. Với module augmentation, người dùng sẽ có khả năng mở rộng các mô đun hiện có để mà người tiêu dùng có thể định rõ import toàn bộ mô đun hoặc chỉ một tập hợp con.”

Các chuỗi (string) trong type position trở thành các string literal trong phiên bản 1.8. “Chỉ có string matches đúng mới có thể gán thành kiểu string literal, và giống như nhiều kiểu khác, chúng cũng có thể được sử dụng trong union types. Vì vậy, nếu chúng ta viết lại AnimationOptions interface với string literal, thì người dùng API sẽ có type protection,” ông Kelly nói.

Phiên bản 1.8 cũng chú trọng đến control flow analysis để hỗ trợ phát hiện các lỗi lập trình phổ biến. Các And statement không bảo đảm thực thi tại thời điểm chạy (runtime), thì bây giờ đã được gắn cờ (flag) như là các lỗi lập trình không mong muốn; các label không được sử dụng cũng được gắn cờ.

Sự hỗ trợ dành cho JSX đã được mở rộng với một tính năng dành cho các JSX factories tùy biến. Phiên bản 1.8 cũng sử dụng trình biên dịch ChakraCore, cải thiện số lần biên dịch.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/