Microchip ra phần mềm giúp các nhà lập trình “tăng tốc” thiết kế

Tram Ho

Chuỗi công cụ nâng cao MPLAB Harmony phiên bản 3.0 hỗ trợ các nhà lập trình tải phần mềm dạng modul, đồng thời trình điều khiển được đơn giản hóa giúp gia tăng tốc độ thiết kế.

Phiên bản mới bổ sung các cải tiến hỗ trợ các nhà lập trình thuận tiện hơn trong công việc

Để giúp các nhà lập trình đơn giản hóa và mở rộng quy mô thiết kế, Microchip Technology vừa phát hành công cụ MPLAB Harmony phiên bản 3.0 (v3), lần đầu tiên mở rộng hỗ trợ cho các vi điều khiển SAM.

Phiên bản mới bổ sung các cải tiến như phần mềm bảo mật miễn phí bản quyền thông qua mối quan hệ đối tác với wolfSSL, cho phép tải phần mềm dạng modul dựa trên nhu cầu của ứng dụng.

.u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222:active, .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u83f185f306f31e55b915d4b2922c5222:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  So sánh MongoDB và MySQL: Cở sở dữ liệu nào thì tốt hơn?

.u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7:active, .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u01f546b3a80b91ec494ed82ae33cf0c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Estonia – Nơi quan tòa không phải con người

MPLAB Harmony v3 cung cấp một nền tảng thống nhất với các lựa chọn linh hoạt, tập trung vào sự kết nối giữa kiến trúc, hiệu suất và ứng dụng, cho phép các nhà phát triển nghiên cứu và duy trì một môi trường duy nhất trên máy tính.

 

Ví dụ, các nhà phát triển giờ đây chỉ đơn giản tải các trình điều khiển thiết bị hay một ngăn giao thức TCP/IP dựa trên nhu cầu ứng dụng của họ, giúp tiết kiệm thời gian và dung lượng ổ cứng.

Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ tính năng đơn giản hóa trình điều khiển và tối ưu các thư viện ngoại vi, giúp các nhà phát triển giảm bớt thời gian và công sức.

Phần mềm MPLAB Harmony phiên bản 3.0 đã có sẵn bản tải miễn phí trên trang web của Microchip.

ictnews

.u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:active, .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Cách mà python implement switch case

.u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:active, .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  “Đầu não” bộ phận AI, “cha đẻ” của công nghệ nguy hiểm deepfakes của Google chính thức gia nhập Apple

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : ictnews .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:active, .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7b60d7d8c504c8843637714c13a4938d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Cách mà python implement switch case .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:active, .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u50812e851b390f27e818fda882b88ee5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } "Đầu não" bộ phận AI, "cha đẻ" của công nghệ nguy hiểm deepfakes của Google chính thức gia nhập Apple