Mẫu thiết kế trang trí trong JavaScript

Tram Ho

Mẫu trang trí là gì?

Mẫu thiết kế trang trí là một cách thêm chức năng bổ sung cho một đối tượng hiện có mà không sửa đổi cấu trúc của nó. Điều này được thực hiện bằng cách bọc đối tượng hiện có bằng một đối tượng bên ngoài để mở rộng hành vi của nó.

Tại sao Mẫu thiết kế trang trí lại hữu ích?

Mẫu thiết kế trang trí rất hữu ích vì nó cho phép chúng ta dễ dàng thêm chức năng bổ sung vào một đối tượng hiện có mà không phải sửa đổi cấu trúc của nó. Điều này đặc biệt hữu ích khi chức năng chúng ta cần phức tạp hoặc cần nhiều mã để triển khai.

Ví dụ trong Javascript

Trang trí nhật ký

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo Trình trang trí ghi nhật ký để ghi lại thông báo mỗi khi một chức năng được gọi.

Bộ nhớ đệm trang trí

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một Caching Decorator lưu trữ kết quả của một lệnh gọi hàm trong bộ đệm. Chúng tôi cũng sẽ thêm một cơ chế để kiểm tra xem kết quả đã có trong bộ đệm chưa và trả về giá trị của nó mà không cần gọi hàm.

điều chỉnh trang trí

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một Trình trang trí điều tiết giới hạn một chức năng không được chạy nhiều hơn một lần trong một khoảng thời gian nhất định.

Phần kết luận

Mẫu thiết kế trang trí là một cách để dễ dàng mở rộng chức năng của một đối tượng hiện có mà không phải sửa đổi cấu trúc của nó. Chúng ta đã xem một số mẫu mã và có thể thấy mẫu này giúp việc thêm chức năng bổ sung vào các đối tượng trở nên rất dễ dàng như thế nào.

Và cuối cùng

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn thích bài viết này và học được điều gì đó mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu các bạn thích bài viết này thì hãy cho mình 1 like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.

Nguồn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo