Mã nguồn mở Rookies đạt giải thưởng của năm

Diem Do

Black Duck là một trong 10 dự án mã nguồn mở đứng đầu được tung ra trong năm qua.

 

Giải thưởng mã nguồn mở Black Duck Rookies lần thứ sáu hàng năm công nhận nằm trong những dự án mã nguồn mở đứng đầu trong năm qua. Mã nguồn mở Rookies vinh danh ‘span cloud’và phần mềm ảo hóa, những dự án cá nhân, phương tiện truyền thông xã hội, và Internet của doanh nghiệp  cần cho doanh nghiêp, chính phủ, trò chơi game và ứng dụng tiêu dùng, đang phản ánh xu hướng quan trọng trong cộng đồng mã nguồn mở.

 

Những dự án đang ứng tuyển bao gồm những điều này với cam kết vào ngày đầu tiên hoặc sau ngày 1/1/2013. Sử dụng dữ liệu của dự án đã theo dõi trên site cộng đồng Ohloh của Black Duck, một thứ hạng quan trọng được áp dụng dựa trên  tổng số các cam kết, những người cam kết, sự phân bổ các cam kết thông qua những người cam kết, người xem/ngôi sao, lưu lượng mạng xã hội truyền thông. Kết quả sẽ được chọn lọc để ước lượng dự án nào giải quyết được các vấn đề nguyên tử, phân lập (chẳng hạn những thành phần UI cá nhân được viết bằng HTML và JavaSript). Chúng tôi cũng

chọn lọc ra những dự án thương mại cam kết chỉ với một công ty duy nhất.

 

Xu hướng thường theo sau những người chiến thắng. Cộng đồng mã nguồn mở không ngừng sáng tạo. Trong vài năm gần đây, mã nguồn mở ngày một phát triển nhanh, như GitHub and BitBucket-bộ lưu trữ code dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, cung cấp những không gian để chia sẻ bằng far-flung, người dùng có thể làm việc một cách dễ dàng. Sự phản ứng này bị ảnh hưởng từ những người chiến thắng:

 

Điện toán đám mây và ảo hóa: 

Điện toán đám mây trở thành một giả định hơn là một sự phát triển mới lạ và quản lý các thách thức phát sinh. Docker cung cấp một container ảo đó là những gói có một ứng dụng và sự phụ thuộc vào nó, có thể chạy trên bất kì server Linux nào, bao gồm trong điện toán đám mây, tạo ra một cấp độ ứng dụng mới dùng sự ảo hóa đơn giản. Cùng thời điểm đó, điện toán đám mây phổ biến tạo ra những thách thức mới cho ngành mạng, đang được trả lời bởi SDN (software-defined networking). Dự án OpenDaylight, có sự hỗ trợ từ các chuyên gia mạng hàng đầu, được tung ra địa chỉ cần dùng. Đối với các cơ sở hạ tầng điện toán đám may,  Serverspec có khả năng chạy các test script tự động cho việc cấu hình máy chủ thông qua việc phát triển thông qua việc triển khai các mô hình lớn.

 

Sự riêng tư: 

Thông tin các nhân và sự bảo mật tiếp tục là mục tiêu quan trọng, giao tiếp dước radar của chính phủ để rình mò những ai cần bảo vệ thông tin các nhân của họ lưu trữ trong smartphone. Hai rookies :  XPrivacy có chức năng khóa dữ liệu cá nhân trên thiết bị di động Android, trong khi Tox cung cấp cách nhắn tin bảo mật sử dụng mã hóa.

 

Phương tiện truyền thông:

Phương tiện truyền thông tiếp tục phát triển và ngày càng trưởng thành, những giải pháp mới , phức tạp hơn đang nổi trên các blog và tin nhắn. Phần mềm Ghost cung cấp một blog mã nguồn mở mới thay thế, trong khi dữ liệu dựa vào thời gian được mở rộng nhanh chóng đã cung cấp thêm cho phương tiện truyền thông, tạo ra nhu cầu cần thiết mới trong việc lưu trữ và truy cập dữ liệu, giống dự án InfluxDB. Chúng tôi cũng đã khám phá ra một công cụ học tập cộng đồng có giá trị cho việc mã hóa được gọi là Exercism, được khởi xướng bởi một người hướng dẫn phát triển phần mềm muốn học sinh của cô ấy học trên mạng xã hội.

 

Internet

Internet trên đà tăng trưởng và đang bắt đầu kết nối những thiết bị trên thế giới, như dự án OpenIoT xác định các chuẩn giao tiếp quan trọng với hàng tỷ các thiết bị tương tác liền mạch.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://features.techworld.com/security/3499273/the-open-source-rookies-of-the-year-awards/