Lý do khó tìm thấy Sharepoint Developer

Ngoc Huynh

Dù cho SharePoint đang trở nên “HOT” dần lên. Trong những năm qua, có rất nhiều công ty đã lên kế hoạch thực hiện SharePoint cho mạng nội bộ, xuất bản trang web hay quản lý nội dung, chính điều này đã tạo ra nhu cầu lớn dành cho các vị trí SharePoint. Và xu hướng này vẫn đang tiếp tục.

Nhưng tuy nhiên các công ty (các nhà tuyển dụng) gặp khó khăn khi thuê/tuyển dụng các vị trí SharePoint dù đó là vị trí dành cho Lập trình viên hay vị trí quản trị.

SharePoint được xây dựng dựa trên ứng dụng web ASP.NET, do đó để hiểu được SharePoint thì bạn phải có kiến thức tốt về ASP.NET Development, phát triển Web (Web development).

Vì thế các nhân lực SharePoint phải hiểu về SharePoint và kiến trúc .NET, điều này gây khó khăn cho việc chuyển sang SharePoint, trừ khi anh ta/cô ta có niềm khao khát cháy bỏng muốn tìm hiểu về SharePoint.

Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc thăm dò ý kiến liên quan đến các lập trình viên .NET và các kết quả chỉ ra rằng có rất ít các lập trình viên .NET biết về SharePoint. Một số ít thì biết SharePoint như là một công cụ dành cho cất giữ/chia sẻ các tài liệu.

SharePoint là tất cả những gì liên quan đến quy hoạch, cài đặt, thiết lập cấu hình, quản trị với ít sự tập trung vào Development (phát triển). Điển hình là Custom development trong SharePoint nên là lựa chọn cuối cùng nhưng một lập trình viên SharePoint với kiến thức ASP.NET sẽ thấy điều này là lựa chọn đầu tiên mà thỉnh thoảng đặt ứng dụng vào tình trạng nguy hiểm (khuyết điểm).

Do nhu cầu hay tình trạng thiếu hụt các kỹ năng liên quan đến SharePoint trên thị trường, nên các công ty đang đào tạo các nhân viên .NET hiện tại của mình. Mặt khác, một số công ty nắm bắt điều này như một lợi thế về chi phí và đào tạo các nhân viên .NET bởi vì họ biết rằng họ phải tốn nhiều chi phí cho nguồn nhân lực SharePoint.

Có nhiều trường hợp các nhà lập trình web (.NET) không sẵn sàng cho việc đào tạo hay chuyển sang SharePoint do các hạn chế/thử thách với SharePoint trong chu trình Development (phát triển) để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của khách hàng, ngược lại nhiệm vụ tương tự có thể dễ dàng được hoàn thành trong .NET

Kể từ khi SharePoint là tất cả những gì liên quan đến tận dụng sản phẩm để phù hợp với các nhu cầu của bạn, thì hầu hết các tổ chức cần nguồn lực SharePoint trong khoảng thời gian ngắn (đặc biệt là làm theo hợp đồng), nói cách khác các dự án thì ngắn hạn. Điều này tạo ra vấn đề bảo mật công việc dành cho lập trình viên.

Một số công ty thậm chí đã xem xét đến việc đặt ra ý tưởng thực hiện SharePoint vì sự thiếu hụt nhân lực SharePoint. Xem xét tất cả các lý do được đề cập trên đây, thật thú vị khi xem Microsoft sẽ làm như thế nào để giải quyết vấn đề này và không bị mất thị phần.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://sharepointhangout.com/