Lỗi từ Windows 10 tiếp tục tồn tại trên Windows 11, hàng trăm thư mục trống được tạo ra mà chẳng để làm gì

Tram Ho

Có vẻ như Windows 11 đã kế thừa một vấn đề từ Windows 10. Người dùng đang báo cáo rằng hệ điều hành tạo ra hàng trăm đến hàng nghìn thư mục trống trong thư mục System32. Giống như Windows 10, khi bạn kiểm tra thư mục, bạn có thể nhận thấy các thư mục .tmp trống, một số người dùng thậm chí báo cáo rằng họ có hàng nghìn thư mục trống trong thư mục.

Các thư mục được cho là được tạo bởi công cụ Provisioning Package Runtime Processing, filenam ProvTool.exe, và có thể bị xóa mà không gây ra bất kỳ sự cố nào.

Lỗi từ Windows 10 tiếp tục tồn tại trên Windows 11, hàng trăm thư mục trống được tạo ra mà chẳng để làm gì - Ảnh 1.

Vấn đề đã xảy ra từ năm 2019 trên Windows 10 và dường như Microsoft vẫn không để ý đến và nó tiếp tục tồn tại trên Windows 11.

Bên cạnh vấn đề gây bừa bộn trong thư mục, lỗi này không gây ra bất kỳ sự cố nào trên hệ thống của bạn. Nếu bạn muốn kiểm tra xem PC của mình có bị lỗi hay không và muốn dọn dẹp một chút, bạn có thể tự kiểm tra tại C:WindowsSystem32configsystemprofileAppDataLocal.

Tham khảo: MSP

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk