Lỗi Excel đã làm gần 16.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Anh không được báo cáo

Tram Ho

Một ngày sau khi chính phủ Anh thông báo về số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục tại nước này, nguyên nhân đằng sau nó đã được tiết lộ. Theo các báo cáo từ Daily Mail, The Independent và Evening Standard, chương trình Microsoft Excel được các phòng thí nghiệm dùng để lưu kết quả xét nghiệm đã đạt đến giới hạn về mức dữ liệu tối đa và đã không bổ sung thêm các dữ liệu mới.

Điều này nghĩa là có thể đã có khoảng 15.841 ca nhiễm mới trong thời gian từ 25 tháng Chín đến 2 tháng 10 không được đưa vào bảng dữ liệu về Covid-19 của chính phủ Anh.

Lỗi Excel đã làm gần 16.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Anh không được báo cáo - Ảnh 1.

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) không xác nhận sự thiếu sót này là lỗi của chương trình Excel, thay vào đó cho rằng một “lỗi kỹ thuật” trong “quá trình tải dữ liệu” của họ đã gây ra nhầm lẫn này. Chương trình Microsoft Excel có thể chứa được 16.384 cột và 1.048.576 dòng. Trong khi con số chính xác của dữ liệu nhập vào không được công bố, nhưng các báo cáo cho rằng, chính giới hạn này của Excel đã gây ra sự thiếu hụt dữ liệu về các ca nhiễm mới.

Sau khi bổ sung lại dữ liệu bị thiếu sót, số ca nhiễm mới của Anh vài ngày trước đây đã tăng lên hàng nghìn ca mỗi ngày.

Ngày 30 tháng Chín, số ca nhiễm mới sau chỉnh sửa là 10.157 ca, thay vì 7.108 ca như trước đây. Ngày 1 tháng Mười, số ca nhiễm mới là 11.057 ca, thay vì 6.914 ca như trước đó. Ngày 2 tháng Mười, số ca nhiễm mới là 11.754 ca, thay vì 6.968 ca như trước đó.

PHE cho biết, cho dù có sự chậm trễ trong việc thông báo các ca nhiễm Covid-19 mới, tất cả những người bị dương tính đều đã nhận được kết quả xét nghiệm và được hướng dẫn tự cách ly khi cần thiết. Mặc dù vậy, việc bỏ qua đến hàng nghìn trường hợp như vậy cũng làm hiệu quả từ nỗ lực “Xét nghiệm và Theo vết” của chính phủ Anh có thể bị suy giảm.

Tham khảo Engadget

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk