Lộ trình của Microsoft đến với TypeScript 2.0

Quynh Ngo

Microsoft vừa lập ra một lộ trình dành cho TypeScript, mô tả quá trình diễn biến của ngôn ngữ lập trình từ 1.3 nâng lên 2.0.

 

roadmap 

 

Kể từ khi phiên bản TypeScript 1.0 ra mắt, ngôn ngữ lập trình JavaScript là phần mềm con của Microsoft quay trở lại vào tháng 2 vừa qua, Microsoft tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và sự phát triển cộng đồng mã nguồn mở. Sau khi có một phiên bản phát hành gia tăng bao gồm trình biên dịch mới nhanh hơn, đội nhóm TypeScript có sự nhìn nhật về tương lai với mục tiêu nền tảng là mang đến một công cụ tốt cho sự phát triển của JavaScript.

 

Quản lý chương trình TypeScript – Jonathan Turner đã công bố lộ trình trên blog. Theo Turner, phiên bản tiếp theo của TypeScript 1.3 sẽ tung ra 2 chức năng mới : một là bảo vệ các loại để kích hoạt nhiều mô hình hướng đối tượng với bộ điều chỉnh truy cập được bảo vệ và các loại bộ dữ liệu và cho phép sử dụng các loại an toàn của các mảng phá hủy để sắp xếp việc thực hành TypeScript với phiên bản sắp tới của ECMAScript 6.

 

Có những tính năng gì mới trong TypeScript 1.3 và 1.4

 

TypeScript 1.3 sẽ bao gồm một dịch vụ ngôn ngữ được viết lại hoàn toàn mới với sự trải nghiệm phát triển mượt mà trong các trình soạn thảo văn bản và các tính năng mới của Visual Studio và phiên bản này sẽ là một bước ngoặt khởi đầu đánh dấu về chuẩn API trình biên dịch TypeScript.

 

“Bạn có thể đặt cây hỏi vậy “TypeScript 1.2 ở đâu?”. Chúng tôi định sử dụng phiên bản đó, nó như một phiên bản đó như một phiên bản ổn định, nhưng phiên bản 1.1 chứng minh nó đủ khả năng ổn định mà các nhóm đang chuyển qua sử dụng phiên bản này”, Turner viết. “Điều này cho phép chúng ta thúc đẩy hoàn tất dịch vụ ngôn ngữ và sớm nhận các tính năng mới nhanh hơn so với những gì chúng tôi đã hoạch định chính thức.”

 

Sau đó, Turner đã quay lại lộ trình hướng đến nâng cấp thành TypeScript 1.4, phiên bản này sẽ bao gồm các cải tiến ngôn ngữ cao hơn nữa, chẳng hạn như các loại hợp nhất cho một loại chính xác hơn với nhiều tùy chọn trong mảng không đồng nhất và các tinh chế các loại sử dụng “typeof” trong “if-blocks”. “Các tính năng này làm việc với nhau để cho phép các mô hình tự nhiên hơn khi làm việc với code JavaScript”.

 

Con đường đi tới phiên bản 2.0

 

Lộ trình của Turner dành cho 5 phiên bản phát hành tiếp theo của TypeScript hướng đến TypeScript 2.0không rõ ràng, nhưng các mục tiêu bao quát toàn bộ thì rõ ràng: khả năng tương thích ECMAScript 6 và các công cụ hỗ trợ.

 

Theo Turner, TypeScript 2.0 được hình dung như là “một thành phần con của của JavaScript tiếp theo”. Việc sắp xếp ngôn ngữ với ECMAScript 6, phiên bản chuẩn tiếp theo của JavaScript sẽ thúc đẩy các cơ hội dành cho các lập trình viên để làm việc với các mô hình code mới chẳng hạn như việc phá hủy, các mẫu string, các vòng lặp và các triển vọng, theo Turner đã viết.

 

Tương lai của các công cụ, nhóm TypeScript đang làm việc với các nhóm tại Flow – phần trung gian quản lý dự án phổ biến và nền tảng JavaScript mã nguồn mở AngularJS của Google để mở rộng các hỗ trợ về các thư viện JavaSript của TypeScript và nền tảng sắp tới đây như AngularJS 2.0.

 

Không có ngày phát hành nào được vạch ra đối với phiên bản sắp tới của TypeScript, nhưng một vài các tính năng của TypeScript 1.3 và 1.4 sẽ có trên kho lưu trữ TypeScript GitHub.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com