Laravel increment() & decrement() – Tăng/Giảm giá trị một cột

Tram Ho

Laravel increment() & decrement() – Tăng/Giảm giá trị một cột

1. Giới thiệu

Bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn 2 phương thức có sẵn của Laravel là increment()decrement() giúp chúng ta tăng hoặc giảm giá trị của 1 cột nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

2. Phương thức increment()

Phương thức increment($column, $amount, $extra = []) tăng giá trị của 1 cột, phương thức này có 3 tham số và chấp nhậm ít nhất 1 tham số:

  • $column: Tên cột của bạn trong database
  • $amount: Giá trị bạn muốn tăng (mặc định là 1)
  • $extra: Các cột khác muốn cập nhật sau khi tăng $column

Không sử dụng increment()

Sử dụng increment()

3. Phương thức decrement()

Phương thức decrement($column, $amount, $extra = []) giảm giá trị của 1 cột, phương thức này có 3 tham số và chấp nhậm ít nhất 1 tham số:

  • $column: Tên cột của bạn trong database
  • $amount: Giá trị bạn muốn giảm (mặc định là 1)
  • $extra: Các cột khác muốn cập nhật sau khi giảm $column

Không sử dụng decrement()

Sử dụng decrement()

4. Tham khảo

5. Lời kết

Trên website Laravel đã có đầy đủ hướng dẫn chi tiết về tất cả các phương thức mà laravel hỗ trợ các bạn có thể đọc cũng như thử nghiệm nhiều lần để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả đúng trường hợp nhất nhé.

Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn newbie 1 phần nào trong quá trình tìm hiểu về Laravel.

Mình là Công Thành Cám ơn các bạn đa theo dõi bài viết của mình, nếu nếu có câu hỏi nào vui lòng bình luận phía dưới nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo