Laravel find() – Dùng theo 1 cách khác

Tram Ho

1. Giới thiệu

Bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn 1 phương thức có sẵn của Laravel là find() và các cách sử dụng find() một cách hiệu quả nhất.

2. Các tham số của phương thức find()

Phương thức find($id, $columns = ['*']) có 2 tham số và yêu cầu tối thiểu 1 tham số khi sử dụng:

  • $id: Giá trị cột khóa chính primary_key bạn muốn tìm, có thể truyền 1 hoặc 1 mảng các giá trị.
  • $columns: Các cột muốn truy vấn (mặc định giá trị $columns sẽ là tất cả các cột *).

Giá trị trả về: nếu truyền $id là 1 mảng thì kết quả sẽ là 1 mảng các bản ghi có khóa chính nằm trong mảng $id và ngược lại thì chỉ trả về kết quả là 1 bản ghi có khóa chính bằng $id.

Source code của phương thức find().

Ví dụ:

3. Các phương thức khác liên quan

Ngoài phương thức find() thì laravel còn cung cấp thêm các phương thức khác:

  • findMany($ids, $columns = ['*']): Tìm nhiều bản ghi theo mảng khóa chính $ids.
  • findOrFail($id, $columns = ['*']): Tìm bản ghi theo $id nếu không tìm thấy thì trả về exception.
  • findOrNew($id, $columns = ['*']): Tìm bản ghi theo $id nếu không tìm thấy thì tạo mới 1 instance của model.

4. Tham khảo

5. Lời kết

Trên website Laravel đã có đầy đủ hướng dẫn chi tiết về tất cả các phương thức mà laravel hỗ trợ ngoài ra còn có trang github source Laravel các bạn có thể đọc thêm cũng như thử nghiệm nhiều trường hợp để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả đúng trường hợp nhất nhé.

Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn newbie 1 phần nào trong quá trình tìm hiểu về Laravel. Nếu thấy hữu ích hãy cho mình 1 vote để thêm nhiều người biết đến chia sẻ này nhé.

Mình là Công Thành cám ơn các bạn đa theo dõi bài viết của mình, nếu có câu hỏi nào vui lòng bình luận phía dưới nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo