Laravel exists() & doesntExist() – Xác định tồn tại của dữ liệu

Tram Ho

Sử dụng exists()doesntExist()

1. exists()

Thay vì:

Hãy dùng:

2. doesntExist()

Thay vì:

Hãy dùng:

3. So sánh

Với mysql laravel sẽ biên dịch thành:

  • count()

    Đếm có bao nhiêu dòng dữ liệu thỏa điều kiện. Phải chạy từ đầu đến cuối bảng dữ liệu để so sánh và đếm => chậm.
  • exists()

    Nếu tìm thấy dòng dữ liệu thỏa điều kiện thì sẽ trả về true, nếu không thì trả về false. Trường hợp tốt nhất là dòng dữ liệu thỏa điều kiện nằm ở đầu của bảng dữ liệu.

4. Kết luận

  • Tốc độ query nhanh hơn so với dùng count().
  • Code sẽ tường minh hơn về mặt ngữ nghĩa (exists: tồn tại – does not exists: không tồn tại).

5. Tham khảo

6. Về tôi

Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn newbie 1 phần nào trong quá trình tìm hiểu về Laravel.

Mình là Công Thành Cám ơn các bạn đa theo dõi bài viết của mình, nếu nếu có câu hỏi nào vui lòng bình luận phía dưới nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo