Laracon: 4 tính năng mới trong Laravel 5.3

Mới hôm qua, tại Laracon (Mỹ), Taylor Otwell vừa giới thiệu nhiều tính năng mới nhất của Laravel 5.3, gồm bốn nội dung chính: Laravel Scout, Laravel Passport, Laravel Mailable, và Laravel Notifications.

Buổi nói chuyện được kế hoạch dài 90 phút, và Talor đã tận dụng từng phút một để có thể giải thích bốn tính năng này được chi tiết nhất trong khoảng thời gian giới hạn như vậy. Hãy cùng tìm hiểu bốn tính năng này nào.

Laravel Scout

Laravel Scout là full-text search dựa trên driver cho Eloquent. Hơn nữa, Laravel Scout còn hỗ trợ Algolia, và vì là driver based nên bất cứ ai cũng có thể tự tạo integration của riêng mình với các hệ thống full-text search khác.

Scout hoạt động bằng cách thêm tính chất “dễ tìm” vào các model đã có của bạn. Sau đó, chỉ việc đồng bộ data với các dịch vụ tìm kiếm như sau:

Sau đó bạn có thể tìm model của mình với:

Bạn còn có thể paginate:

Và còn thêm vào các mệnh đề “where” đơn giản:

Laravel Mailable

Laravel là class Mail mới dùng để gửi email với nhiều thông tin hơn:

Tất nhiên, bạn có thể sử dụng các tính năng mail khác:

Laravel Notifications

Laravel Notifications cho phép bạn thực hiện cập nhật nhanh qua các dịch vụ như Slack, SMS, hay Email.

Notifications có đính kèm responsive transactional email template. Trong notification class, tất cả bạn cần để gửi message là đoạn code sau:

Hoặc nếu là lỗi:

Laravel Passport

Laravel Passport là một optional package, oAuth 2 server đầy đủ, sẵn sàng được sử dụng.

Bạn có thể thiết đặt phạm vi của riêng mình, Vue.js components để tạo token, hủy bỏ tokens,…

Tất cả những tính năng trên sẽ được đưa vào tài liệu khi ra mắt chính thức theo kế hoạch trong vài tuần tới đây.

ITZone via laravel-news

Chia sẻ bài viết ngay