[Lập trình so sánh + Elm] Bài 6 – Tuple & Record

Tram Ho

Thực tế thì Elm còn hỗ trợ thêm các cấu trúc dữ liệu khác mà chúng ta đã gặp trong JSMapSet, tuy nhiên các cấu trúc dữ liệu này đều không có các thao tác được hỗ trợ ở cấp độ cú pháp của ngôn ngữ. Và để sử dụng một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhóm công cụ được đánh dấu là Higher Order Function trong phần tài liệu của mỗi cấu trúc.

Như đã nói ở bài viết trước thì chúng ta sẽ để dành tất cả những thao tác liên quan tới cái tên Higher Order Function cho Sub-Series tiếp theo về Functional Programming. Do đó nên các cấu trúc MapSet sẽ không được nhắc đến ở đây. Và chúng ta có Tuple, Record, là những cấu trúc dữ liệu cuối cùng trong Sub-Series này với một số lợi điểm khi sử dụng do được hỗ trợ một vài thao tác nhất định ở cấp độ cú pháp của ngôn ngữ.

Tuple

Package: elm/core/Tuple

Để mô tả thông tin về các đối tượng dữ liệu đơn giản, chúng ta có thể sử dụng Tuple – có thể được xem là một List có độ dài cố định, hay một bản ghi ngầm định vị trí của các trường dữ liệu.

Ví dụ đơn giản nhất là khi chúng ta muốn mô tả các điểm trong mặt phẳng 2D hoặc trong không gian 3D. Lúc này tên của các trường dữ liệu không hẳn quan trọng bởi có thể ngầm định hiểu bằng vị trí của các trục tọa độ đã quá phổ biến và quen thuộc là (x, y) hoặc (x, y, z).

Trong tài liệu của Elm có ghi chú là đối với các đối tượng dữ liệu có từ 3 trường trở lên thì nên sử dụng Record để có thể mô tả rõ ràng tên của các trường dữ liệu. Và ở đây chúng ta có các thao tác trong module được cung cấp mặc định để hỗ trợ các Tuple đôi dạng (a, b).

Các thao tác còn lại đều thuộc về nhóm Higher Order Function và chúng ta sẽ để dành cho Sub-Series tiếp theo. Tuy nhiên vẫn còn một vài thao tác với Tuple rất hữu ích khi sử dụng với cú pháp điều hướng logic case khiến cho Tuple là một lựa chọn phổ biến. Và chúng ta sẽ sớm được gặp lại Tuple trong bài viết tiếp theo.

Record

Package: Không có Module

Hm… trong package/elm/core lại hoàn toàn không có module nào liên quan tới Record. À có lẽ là bởi vì cấu trúc của Record hoàn toàn là do chúng ta tự định nghĩa nên các Dev của Elm đã không thể tổng quát hóa được các công cụ cần thiết.

Mặc dù vậy thì Record lại được Elm hỗ trợ ở cấp độ cú pháp của ngôn ngữ, bao gồm cú pháp định nghĩa và cú pháp sử dụng với case giống như đối với Tuple. Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại phần định nghĩa Record vậy, đằng nào thì cũng đã lỡ ghi tên lên tiêu đề của bài viết rồi.

Và để truy xuất giá trị của một trường dữ liệu trong Record

Hoặc, theo một cách khác –

Việc cập nhật giá trị của một trường dữ liệu sẽ tạo ra một bản ghi Record mới chứ không làm thay đổi nội dung của bản ghi cũ. À, nói tới đây thì mình cũng muốn lưu ý luôn, đó là tất các giá trị trong môi trường Elm sẽ đều là bất biến immutable sau khi đã được tạo ra. Chúng ta có thể tạo ra thêm các giá trị mới dựa trên thao tác với các giá trị cũ, nhưng dứt khoát không thể thay đổi các giá trị đã xuất hiện.

Cụ thể là chúng ta đã nói tên định danh laotzu là một bản ghi Book với thông tin như trên. Thì chúng ta sẽ không thể thay đổi laotzu thành một bản ghi khác. Thay vào đó thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra một biến khác tên là updated để lưu bản ghi mới được tạo ra sau khi đã cập nhật.

Tuple & Record in JS

(chưa đăng tải) [Declarative Programming + Elm] Bài 7 – Pattern Matching & Recursion

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo