Làm việc với Terminal Trên Linux

Tram Ho

Chắc hẳn nhưng bạn newpie như mình khi mới dùng Linux rất bỡ ngỡ phải không ( đợt mơí dùng mình cực kì ghét OS này, chỉ mong quay lại Window thân mến  nhưng sau thời gian tìm hiểu em nó, làm quen dần thấy thú vị, pro quá, hiện tại thì mình đang dùng song song hai em OS, nhưng em Window bị bơ rồi)

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu cách làm việc trên Linux thông qua các dòng lệnh trên terminal nhé

Bây giờ mình sẽ giới thiệu về những lệnh cơ bản thao tác với terminal trên Linux. Trước tiên chúng ta cần hiểu khái niêm Terminal trong Linux nhé

Terminal là gì

Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc chạy các câu lệnh. Chính vì vậy Terminal còn được gọi là một chương trình giao diện cửa sổ dòng lệnh (command line interface).

Câu Lệnh Cơ Bản

1. pwd – Print Working Directory

pwd in ra đường dẫn đầy đủ đến thư mục hiện hành.

$ pwd

2. ls (viết tắt từ list) – liệt kê

ls liệt kê nội dung (file và thư mục) trong thư mục hiện hành. Nó cũng tương tự với việc bạn mở một thư mục và xem nội dung trong đó trên giao diện người dùng.

Câu lệnh trên sẽ hiển thị tên của từng tập tin và thư mục bên trong [dir_path]. Sử dụng tùy chọn -l để hiển thị thêm các thông tin khác như quyền của tập tin, chủ sở hữu và thời gian tạo tập tin:

3. cd ( viết tắt hai từ change directory) – Di Chuyển Giữa Các Thư Mục

Để di chuyển giữa các thư mục (directory hay folder) trên máy tính bạn dùng câu lệnh cd (change directory):

$ cd [directory_path]
Thay [directory_path] ở trên bằng địa chỉ thư mục bạn muốn di chuyển tới. Các bạn gõ ls liệt kê các thư mục con trong thư mục gốc hiện tại, rồi cd [gõ vài chữ cái đầu rồi ấn Tab là sẽ hiện lên tên thư muc cần đến]

Để di chuyển vào thư mục Home của người dùng:

Để trở về thư mục trước đó hoặc trở về thư mục hiện tại, bạn nhập:

4. mkdir – Make Directory

mkdir tạo một thư mục mới. Nó cũng tương tự với việc bạn chọn new/create directory để tạo một thư mục mới trên giao diện người dùng.

5. rmdir – Remove Directory – xóa một thư mục

rmdir xóa một thư mục.

Nếu bạn gõ sai, dùng Ctrl – C để tắt lệnh đó

6. rm – Remove

rm xóa file. Bạn cũng có thể sử dụng rm -r để xóa thư mục và toàn bộ dữ liệu trong thư mục đó.

7. mv – Move

mv <đích> di chuyển một file hoặc thư mục từ vị trí này sang vị trí khác. Lệnh này cũng dùng để đổi tên file hoặc thư mục nếu như và <đích> là cùng một thư mục.

8. cp – Copy

cp sao chép file từ vị trí nguồn đến vị trí đích.
Bạn cũng có thể sử dụng cp -r để sao chép thư mục và toàn bộ dữ liệu bên trong.

9. tail – print TAIL

tail đọc và in ra nội dung 10 dòng cuối cùng của file (mặc định).
Bạn có thể sử dụng tail -n N để chỉ định in N dòng ra màn hình.

10. cat – concatenate and print files

cat đọc và in ra nội dung của file ra màn hình.

Thôi khởi đầu bằng 10 lệnh cơ bản nhé. Mình sẽ viết tiếp ở phần 2. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây  ( quen em nó từ từ, hiểu bản chất mới nhớ lâu được) Bye! See again!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo