Làm quen với thư viện Core Graphic của Swift

Tram Ho

Core Graphic được xây dựng dựa trên công cụ vẽ nâng cao Quartz. Nó cung cấp kết xuất 2D nhẹ, mức độ thấp với độ trung thực đầu ra chưa từng có. Bạn có thể sử dụng framework này để xử lý vẽ, biến đổi, quản lý màu, hiển thị ngoài màn hình, mẫu, độ dốc và sắc thái, quản lý dữ liệu hình ảnh, tạo hình ảnh và mặt nạ hình ảnh, cũng như tạo, hiển thị và phân tích tài liệu PDF.

CoreGraphics bao gồm một số loại hữu ích:
CGFloat Loại cơ bản cho các giá trị vô hướng dấu phẩy động trong Core Graphic và các framework liên quan.

CGPoint Một cấu trúc có chứa một điểm trong hệ tọa độ hai chiều.

CGSize Một cấu trúc có chứa các giá trị chiều rộng và chiều cao.

CGRect Một cấu trúc có chứa vị trí và kích thước của một hình chữ nhật.

**Lớp vẽ 2D: **

CGContext Bối cảnh đồ họa chứa các tham số vẽ và tất cả thông tin cụ thể của thiết bị cần thiết để hiển thị màu vẽ trên trang đến đích, cho dù đích là cửa sổ trong ứng dụng, hình ảnh bitmap, tài liệu PDF hoặc máy in. Hình ảnh Một hình ảnh bitmap hoặc mặt nạ hình ảnh.

CGPath / CGMutablePath Đường dẫn đồ họa: mô tả toán học về hình dạng hoặc đường được vẽ trong ngữ cảnh đồ họa.

CGColor Một tập hợp các thành phần xác định một màu, với một không gian màu chỉ định cách diễn giải chúng.

vv… bạn có thể đọc thêm tại đây https://developer.apple.com/documentation/coregraphics

Bắt đầu sử dụng để vẽ thử thôi nào:

Ví dụ này chứa DrawView có các hàm:
drawLine Vẽ các đường bằng các hàm CGContext.
drawPath Vẽ đường dẫn bằng các hàm CGMutablePath.
drawArc Vẽ cung tròn bằng các hàm CGContext.
drawImage Vẽ hình ảnh bằng cách sử dụng base64String làm biểu diễn dữ liệu, Dữ liệu để cung cấp dữ liệu từ chuỗi sang lớp UIImage và CGImage để cung cấp hình ảnh vào CGContext.

và đây là kết quả :

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo