Kotlin cải thiện khả năng biên dịch code và yêu cầu cần có JDK 8

Ngoc Huynh

Kotlin, ngôn ngữ mã nguồn mở được thiết kế bởi JetBrains cũng có một số sửa lỗi kỹ thuật và những thay đổi nhỏ khác.

Bản cập nhật mới Kotlin 1.1.2 cải thiện khả năng biên dịch và tích hợp tốt hơn với IntelliJ Idea IDE của công ty, cũng như một vài sửa lỗi kỹ thuật và khả năng tương thích với phiên bản 2.4.0-alpha của Android Gradle plugin.

Kotlin dùng để phát triển các ứng dụng phía server, ứng dụng Android, hoặc lập trình front-end chạy trong trình duyệt. Tính ngắn gọn của nó làm giảm nhu cầu viết boilerplate code.

Hiện tại, Kotlin 1.1.2 đòi hỏi cần phải có Java Development Kit (JDK) 8. “Hầu hết các công cụ phát triển khác của Java chẳng hạn như Gradle và Android toolchain cũng đòi hỏi cần có JDK 8, do đó bạn cần cài đặt JDK 8,” Dmitry Jemerov – Kỹ sư cấp cao tại JetBrains cho hay.

Kotlin 1.1.2 cũng sẽ tiếp tục làm việc với các thư viện và framework hiện có của JVM. “Đối với code được tạo ra bởi trình biên dịch, khả năng tương thích của Java 1.6 vẫn còn mặc định, và chúng tôi không có kế hoạch cắt hỗ trợ việc tạo ra bytecode tương thích Java 1.6,” ông Jemerov nói.

Kotlin 1.1.2 cũng sẽ không còn hỗ trợ IntelliJ Idea 16.1, thay vào đó nó sẽ hỗ trợ các phiên bản Idea 2016.2 và mới hơn, cùng với các phiên bản của Android Studio IDE 2.2 và mới hơn.
Những sự thay đổi khác của Kotlin 1.1.2:

• Một đối tượng (object) có thể không còn được khai báo bên trong một inner class (lớp nội) nữa
• Kiểm tra, sửa lỗi nhanh, và các tính năng nhỏ của IDE đã được thi hành
• Công cụ xử lý annotation trên mã nguồn Java (annotation processing tool) Kapt có thể bị invoke từ Maven builds
• Nay đã có hỗ trợ dành cho tái cấu trúc (refactoring) inline method trong Kotlin

Ngoài ra, vào đầu tháng này JetBrains cũng đã tiết lộ rằng Kotlin có thể được biên dịch trực tiếp sang ngôn ngữ máy (machine code).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com