Kotlin – 10 Mẹo Và Thủ Thuật Làm Việc Với List

Tram Ho

Giới thiệu

List (danh sách) là một Collection trong Kotlin. Đây là cấu trúc dữ liệu được sử dụng nhiều nhất và nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để lập mô hình và giải quyết một loạt các vấn đề. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số mẹo và thủ thuật khi làm việc với List trong Kotlin.
Hy vọng bạn sẽ thấy chúng hữu ích.

1 – Tìm giá trị thường xuyên nhất

Output:

2 – Tạo một chuỗi từ tất cả các phần tử trong List

Output:

joinToString tạo một chuỗi từ tất cả các phần tử được phân tách bằng dấu cách sử dụng prefix và postfix. Đây là các giá trị mặc định cho phương thức joinToString ở trên.

Parameter NameDefault Value
separator“,”
prefix“”
postfix“”

3 – Hoán đổi hai List

Output:

4 – Sắp xếp List theo thứ tự tăng dần/giảm dần

Output:

5 – Xóa bản sao khỏi danh sách

Output:

Note: distinct hoạt động khá tốt với các kiểu dữ liệu khác.

6 – Tìm phần tử lớn/nhỏ nhất

Output:

7 – Thực hiện tính toán trên List và trả về Kết quả

Output:

Method reduce hơi phức tạp nên tôi cố gắng giải thích nó hoạt động bên trong. Ban đầu, phương thức reduce gọi ra hai mục đầu tiên từ một List và trả về kết quả. Sau đó, hàm được gọi lại với kết quả thu được trước đó và giá trị tiếp theo trong List. Quá trình này tiếp tục lặp lại cho đến khi có các mục trong List.

8 – Đảo ngược List

Output:

9 – Tìm kiếm nhị phân

Output:

Note: Danh sách tìm kiếm phải được sắp xếp, nếu không sẽ không xác định được kết quả.

10 – Chuyển đổi một mảng thành List

Kết luận

Trên đây là 10 mẹo và thủ thuật khi làm việc với List. Nếu trong bài viết có vấn đề nào thì các bạn hãy đề xuất để tôi có thể cập nhật lại bài viết một cách chính xác nhất.
Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tới.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo