Kotlin 1.0: Ngôn ngữ hướng đến tính tương hợp với Java

Ngoc Huynh

“Ngôn ngữ ngữ dụng” dựa trên JVM hướng tới mục tiêu tương hợp hơn với Java trong bản phát hành 1.0.

Kotlin là một ngôn ngữ ngữ dụng kiểu tĩnh dành cho Java Virtual Machine đã chính thức phát hành phiên bản 1.0.

Được tạo ra bởi JetBrains, Kotlin cũng giống như nhiều ngôn ngữ lập trình không phải Java khác, tức là cũng sẽ chạy trên JVM và sử dụng các công cụ và thư viện hiện có của Java. Và ngược lại Java cũng có thể sử dụng các item được xây dựng trong Kotlin.

Theo website JetBrains, mục tiêu quan trọng của Kotlin là tính hữu dụng. Từ lúc giới thiệu vào năm 2011 cho đến khi phát hành phiên bản 1.0, JetBrains đã luôn chú trọng đến tính tương hợp với Java.

Mặc dù Kotlin có một số tính năng hoàn toàn mới chẳng hạn như một type system được thiết kế để ngăn chặn các bug như các null pointer reference, nhưng quan trọng là nó làm việc cùng với code và cơ sở hạ tầng hiện có của Java. Cuối cùng, Kotlin không có trình quản lý gói và build system của riêng nó, do Java đã có sẵn.

Kotlin đã được phát triển phần nào để mang đến sức mạnh cho IntelliJ Idea Java IDE. Thay vì sử dụng Scala – một ngôn ngữ dựa trên JVM khác – JetBrains đã chọn lựa việc xây dựng từ lúc chưa có gì trong khi tạo ra ngôn ngữ mới thu hút các lập trình viên Java hiện có và việc học ngôn ngữ mới dễ dàng hơn Scala.

Lập trình Android là một trong những lĩnh vực quan trọng mà JetBrains hướng đến với Kotlin. Ngôn ngữ mang đến tính tương thích ngược với Java 6 và 7, các phiên bản của Java hầu hết đều tương thích chặt chẽ với Android. JetBrains cũng hy vọng Kotlin sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực khác chẳng hạn như các ứng dụng lớn và phức tạp, đề cao hiệu suất.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/