Kiếm thêm thu nhập với mobile app như nào?

Tram Ho

Kiếm thêm thu nhập với mobile app như nào? Đây là vấn đề dù đã được bàn luận rất lâu nhưng vẫn không thể hết hot được? Nào là phát triển các app theo xu hướng, nào là các app kết hợp với công nghệ đang phát triển (AI, AR,..), app bảo mật, On-demand apps,… những cách kiếm tiền từ app mobile dễ dàng hơn như In-app advertising hay là in-app-purchase,…

Tiêu đề hào nhoáng câu view vậy thôi chứ hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách tích hợp in-app-purchase với react-native

I . Chuẩn bị

Điều đầu tiên các bạn cần là đã có tài khoản developer trên google store và apple store và đã public app.

Cài đặt thư viện

yarn add react-native-iap

reac-native link react-native-iap

Trước khi run ios bạn cần chạy
cd ios && pod install && cd ..

II. Config

1. iOS

Đầu tiên bạn cần vào ItunesConnect và hoàn thành mục Agreements, Tax and Bankings.

Tiếp theo ta cần enable In-app-purchase trên xcode nên (nếu như bạn không thấy nó đâu thì check lại xem tài khoản của bạn đã là tài khoản develop chưa nhá, hoặc đã enable nó trên configuage chưa)

Enable trên console develop

Tiếp theo bạn cần vào version mới nhất với state Ready to Submit ở tab Features và chọn In-App Purchases. Sau đó là điền các product bạn có như dưới hình đây

Các bạn lưu ý các tên item nhá, về sau mình sẽ demo và cần đó: non.consume.prod, point_1000, point_5000

1. Android

Android thì lại đơn giản hơn bạn chỉ cần đăng nhập và app và thêm các product của bạn https://play.google.com/apps/publish

Tên các products: point_1000, 10000_point, 5000_point

Thêm quyền trong Manifest.xml

<uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />

II. Setup code và test nào

Do mình chỉ có tài khoản dev trên android nên mình demo trên android nhá, ios bạn chỉ cần bật in-app-purchase trên xcode và thêm sản phẩm như ở trên mình nói là được thôi

Đầu tiên bạn tạo 1 view với 1 button, khi click vào sản phẩm đó thì truyền product id đó để lấy thông tin nó trên store. Ở đây mình truyền 1 product id là android.test.purchased, nó tương đương mấy cái point_1000, 10000_point, 5000_point ở trên mình bảo ấy, mình tạo khác đi thôi

Tiếp theo cần phải config một chút để kiểm tra xem ta connect với store như nào, thanh toán ra sao có lỗi không

Các bạn nên vào docs đọc các Api để hiểu hơn nhá

Cuối cùng là hàm xử lý của chúng ta

Nếu các bạn làm đúng sẽ được như hình giống mình

Welcome to React Native 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo