Khảo sát: Python là ngôn ngữ yêu thích hàng đầu của các lập trình viên

Ngoc Huynh

Cuộc khảo sát của Packt mới đây cho thấy Python là công cụ được sử dụng phổ biến nhất, trong khi các kỹ năng liên quan đến Splunk, Hadoop, và Kafka vẫn được trả mức lương cao nhất.

Python đã và đang là một ngôn ngữ được nhiều các lập trình lựa chọn. Và giờ đây, theo khảo sát của Packt Python là một công cụ phổ biến nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT.

Cụ thể, đã có 20% người tham gia khảo sát cho biết họ đang sử dụng ngôn ngữ này. Trong khi đó, trong các bảng xếp hạng của Tiobe, PyPL và RedMonk, Python được lọt vào trong tốp 5.

Thêm vào đó, Packt nhận thấy rằng những ai đang làm việc với Python đều có mức lương cao. “Trong một thế giới mà tự động hóa và tốc độ trở nên cần thiết cho các chuyên gia công nghệ hiện đại và các tổ chức của họ, thì Python sẽ là một lựa chọn đúng đắn.”

Theo Packt, ngôn ngữ này đã trở nên rất phát triển gần đây vì khả năng tiếp cận, một thư viện tiêu chuẩn đầy đủ, một hệ sinh thái phong phú của các thư viện và các framework, và một cộng đồng tham gia rộng lớn.

Báo cáo Mức lương và Kỹ năng Lập trình của Packt năm 2017 (Packt’s 2017 Developer Skills and Salary Report) được thực hiện vào tháng 4, tháng 5 và dựa trên phản hồi từ 4.731 nhà phát triển và chuyên gia về công nghệ trên toàn thế giới. Sau đây là 10 công cụ hàng đầu theo báo cáo:

1. Ngôn ngữ lập trình Python
2. Hệ thống quản lý phiên bản phần mềm Git
3. Visual Studio IDE của Microsoft
4. Eclipse IDE
5. Ngôn ngữ lập trình Java
6. Trình biên tập code Notepad++
7. Linux
8. Ngôn ngữ thống kê R
9. Docker
10. Microsoft Excel

Các công nghệ phổ biến khác bao gồm JavaScript, Android Studio IDE, Xcode IDE của Apple, Google Chrome, và PHP. Còn tốp các công cụ mà những người tham gia khảo sát muốn học trong ba tháng tới bao gồm Docker, Pỵthon, Angular framework, Visual Studio, và Jenkins.

Packt còn chỉ ra những kỹ năng công cụ hiện có mức lương cao bao gồm Splunk, Kafka, và Hadoop, trong đó các chuyên gia Splunk có thể có mức thu nhập trung bình là $100.000USD.

Bên cạnh đó, những người tham gia khảo sát cũng đã chỉ ra những xu hướng mà theo họ sẽ có tác động to lớn đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong 12 tháng tới, đó là: dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), và máy học (machine learning); tự động hóa (automation); và container hóa (containerization).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com