Kết hợp CircleCI với Firebase Test Lab để tự động build và kiểm thử cho ứng dụng Android (Phần 2)

Tram Ho

Nội dung

Ở phần 1 (https://viblo.asia/p/ket-hop-circleci-voi-firebase-test-lab-de-tu-dong-build-va-kiem-thu-cho-ung-dung-android-phan-1-aWj536dGl6m) chúng ta đã tìm hiểu các bước cấu hình 1 dự án cơ bản với CircleCI. Phần tiếp theo này ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các bước để liên kết CircleCI với Firebase Test Lab, việc liên kết này sẽ giúp chúng ta có thể tận dụng được các công cụ test cơ bản mà Firebase hổ trợ giúp ứng dụng chúng ta có thể hoạt động tốt hơn, kịp thời phát hiện các bước tìm ẩn từ chương trình.

Quá trình chạy 1 build với Firebase Test Lab từ CircleCI có thể tóm tắt qua các bước cơ bản như sau:

 1. CircleCI sẽ tự động phát hiện những thay đổi trên build và tiến hành build APK cho việc kiểm thử.
 2. CircleCI sẽ gửi apk build được đến Firebase Test Lab thông qua các cloud API hổ trợ sẵn.
 3. Firebase Test Lab chạy các bước kiểm thử đã thiết lập sẵn trong build và trả kết quả về cho CircleCI.
 4. CircleCI nhận kết quả và gửi email thông báo đến người quản lý dự án rằng commit vừa push lên có tạo ra 1 build thoả các yêu cầu được thiết lập sẵn trước đó hay không.

Để thực hiện việc cấu hình này ta sẽ lần lượt đi qua các bước bên dưới

1. Thiết lập Firebase Test Lab

Đầu tiên ta truy cập trang https://console.firebase.google.com và nhấn “Add project“, nhập tên dự án để tạo dự án cần chạy Firebase Test Lab.

Sau khi tạo dự án xong, chúng ta sẽ đi đến giao diện chính của Firebase. Tại đây ta chọn loại dự án là iOS, Android, Unity hay Web. Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ thiết lập cho dự án Android nên ta chọn Android.

Kế đến nhập package name của dự án rồi nhấn “Register“, ta sẽ chuyển đến bước “Download config file“. Tại đây ta tải file google-services.json về lưu trữ ở máy để thực hiện các bước cấu hình sau đó. Các bước cấu hình kế tiếp ta có thể “Skip”.

Sau khi thiếp lậo xong ta di chuyển đến phần Setting của dự án vừa tạo

Tại đây có 2 thông tin từ cần ghi chép lại để thực hiện cho việc cấu hình sau đó từ CircleCI:

 • Tại tab General: ta ghi nhận lại “Project ID” của dự án
 • Tại tab Services account: ta ghi nhận lại tài khoản “Firebase service account

Đến đây ta đã hoàn thành các bước cấu hình cho Firebase Test Lab

2. Thiết lập tài khoản Google Cloud Service

Một tài khoản Google Cloud Service thì được đòi hỏi để chạy các test trên Firebase Test Lab từ CircleCI. Để thực hiện việc này chúng ta sẽ truy cập vào trang https://console.cloud.google.com/projectselector2/iam-admin/serviceaccounts?supportedpurview=project (thực hiện các bước đăng kí nếu bạn chưa có tài khoản)

Sau khi vào được trang này, nhấn vào nút “Select” để chọn tên dự án bạn đã tạo từ Firebase. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy được tài khoản Firebase service account của dự án cái mà ta đã ghi nhận từ bước trên, ở cột “Action” ta chọn “Create key“, đặt tên là client-secrets.json và lưu về máy. File này chứa thông tin về tài khoản Google Cloud Service mà chúng ta cần tạo

Chúng ta cũng nên kiểm tra lại tài khoản Firebase service account đã có RoleEditor hay chưa, nếu chưa có hãy vào thẻ “IAM” ở góc trên cùng bên trái để kiểm tra và cấp quyền Editor cho nó.

3. Enable cloud testing API trên Google console

Để có thể chạy được các cloud API cho việc kiểm tra và nhận kết quả, ta cần enable 2 API từ Google Developer Console. Ta truy cập vào trang https://console.developers.google.com/apis/library?pli=1

Sau đó chọn đúng tên dự án của chúng ta và tìm kiếm 2 API là: Cloud Testing APICloud Tool Results API.
Tiến hành Enable 2 API này lên.

4. Mã hóa JSON file và thiết lập biến môi trường cho CircleCI

Đến bước này chúng ta đã có 2 file google-services.jsonclient-secrets.json. Hai file này có tác dụng dùng để chứng thực cho việc sử dụng các dịch vụ của Firebase và Google Cloud.

Thông thường chúng sẽ được chép vào chung với mã nguồn của dự án để sử dụng, nhưng chúng ta không nên làm điều này vì mã nguồn chúng ta thường lưu trữ trên Github hoặc Bitbucket vì một lý do nào đó chúng ta bị lộ mã nguồn hoặc vô tình để public, những thông tin này sẽ bị đánh cấp dẫn đến chúng ta bị mất những khoản tiền rất lớn. Chẳng hạn như người nào đó dùng nó để kích hoạt các gói trả phí hoặc họ dùng nó để tạo những máy cấu hình cao phục vụ cho việc cày tiền ảo…

Do đó, chúng ta thường lưu trữ những file này ở local và chỉ chép vào khi build dự án. Còn với CircleCI, hệ thống này hỗ trợ ta tạo ra các biến môi trường và sẽ cung cấp thông tin này cho dự án khi build. Do đó, ta sẽ lưu trữ 2 file này trong các biến môi trường của CircleCI.

Và cũng để tăng tính bảo mật trước khi lưu trữ trên CircleCI ta nên encode nội dung 2 file này với Base64. Ta có thể dùng các công cụ có sẵn để làm điều này hoặc sử dụng công cụ online như https://www.base64encode.org/ để thực hiện, lưu ý nên dùng các trang có độ tin cậy cao để tránh việc sao chép bất hợp pháp.

Trên Linux ta thường dùng câu lệnh đơn giản với Terminal như sau:

Trên Windows ta có thể mở command line và dùng câu lệnh sau:

Sau khi đã có được các thông tin cần thiết, ta tiến hành truy cập phần Setting của dự án cần thiết lập CircleCI và đi đến phần “Environment Variables” để thiết lập 2 biến môi trường là GCLOUD_SERVICE_KEYGOOGLE_SERVICES_KEY như hình mình hoạ.

5. Cấu hình file YML để liên kết test với Firebase và nhận kết quả.

Sau khi đã có được đầy đủ các thông tin cần thiết, đây là bước ta cập nhật lại file config.yml để CircleCI có thể đọc các tham số từ file cấu hình này và chạy một cách tự động các bước build và kiểm thử.

Đầu tiên ở thẻ references ta khai báo các biến để lưu và phục hồi cache, thông tin workspace

Ta cũng tiến hành định nghĩa loại docker image được sử dụng cho build dự án android và chạy các lệnh với Google cloud

Tiếp theo định nghĩa các biến để đọc các key từ Google services và Google clould đã được lưu trữ từ biến môi trường trước đó. Với mỗi key ta có 2 bước: đọc từ biến môi trường và decode thông tin, lưu trữ đến vị trí của dự án cần sử dụng.

Phần tiếp theo ta sẽ định nghĩa nội dung các công việc cho việc build ứng dụng ở chế độ debug, thực hiện việc chạy unit test, instrumented test từ Firebase. Để làm việc này tại thẻ jobs ta sẽ khai báo các câu lệnh để chạy như sau:

 • Build apk ở chế độ debug

 • Run unit test

 • Run instrumented trên Firebase

Tại đây ta cần lưu ý thay thế 3 biến sau:

 1. PROJECT_ID_OF_YOUR_PROJECT: thông tin project id của dự án ta đã có và lưu trữ từ bước 1.
 2. FIREBASE_SERIVCES_ACCOUNT: thông tin Firebase services account cũng đã có và lưu trữ từ bước 1.
 3. TEST_LAB_ID: thông tin này nếu build lần đầu sẽ không có, ta cần chạy 1 lần và nhìn vào log ở bước “Run instrumented test on Firebase Test Lab” của CircleCI để lấy và cập nhật như hình minh hoạ

Sau khi hoàn thành các cấu hình cần thiết để chạy các job mong muốn, ta tiếp tục cấu hình thẻ workflows để xác định job nào muốn chạy trước, job nào cần chạy song song. Ta có thể thiết lập như sau

Với thiết lập này thì job build_debug sẽ chạy trước, sau khi có kết quả từ build_debug chạy xong, 2 job test_unittest_instrumented có thể chạy song song giúp tiết kiệm thời gian chạy và kiểm tra.

Sau khi thiếp lập xong ta có thể commit và push code để CircleCI có thể tự động chạy, kết quả chúng có thể thấy trực tiếp từ trang CircleCI

Về kết quả test instrumented ta có thể đọc trực tiếp từ CircleCI vì nó đã được download về sau khi chạy xong hoặc kiểm tra trực tiếp trên trang Firebase ở thẻ Test Lab

Đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành các bước cho việc cấu hình 1 dự án Android cơ bản kết hợp với Firebase Test Lab để chạy các test. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi 🕺🕺🕺

Tham khảo

 1. https://medium.com/@ayltai/all-you-need-to-know-about-circleci-2-0-with-firebase-test-lab-2a66785ff3c2
 2. https://techblog.vn/migrate-circle-ci-version-20-automation-testing
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo