Kể từ bây giờ, trình rút gọn Goo.gl chính thức bị khai tử

Tram Ho

Đã hơn một năm kể từ khi Google công bố kế hoạch khai tử trình rút gọn link Google URL Shortener (goo.gl) và giờ đây sau ngày 30/3, Google đã chính thức khai tử dịch vụ này.

Giờ đây, bạn sẽ không thể tạo liên kết rút gọn mới hay xem các liên kết rút gọn mà bạn đã từng tạo. Ngay cả khi đăng nhập tài khoản Google trong trang dịch vụ, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo lỗi.

Trên trang chủ của dịch vụ, bạn sẽ thấy dòng thông báo màu vàng cho biết, ngày 30/3/2019 sẽ là thời điểm dừng hoàn toàn dịch vụ này. Mọi link rút gọn mà người dùng tạo ra vẫn sẽ được chuyển hướng đến trang đích.

Tuy nhiên người dùng bao gồm cả ẩn danh lẫn có tài khoản Google sẽ không thể tạo được link rút gọn mới, quản lý link rút gọn đã tạo,…

Trước đó, Google đã bắt đầu ngừng hỗ trợ tính năng tính năng rút gọn link trên goo.gl kể từ ngày 30/3/2018, áp dụng đối với người dùng ẩn danh không có tài khoản Google. Tiếp đó tới ngày 13/4/2018, Google chính thức chặn người dùng Google tạo mới các link rút gọn mới nhưng vẫn cho phép quản lý các link đã tạo.

goo.gl

Và tới ngày 30/3 vừa qua, Google đã xóa sổ trang quản lý link rút gọn. Người dùng nếu muốn giữ lại các link rút gọn đã tạo sẽ phải tải về file liên kết dưới định dạng .csv nhưng tất nhiên Google đã không còn hỗ trợ tải về nữa.

Hiện tại Google đang hướng người dùng chuyển sang Firebase Dynamic Links (FDL), một dịch vụ hoàn toàn mới cho phép tạo ra các URL thông minh có thể chia sẻ qua ứng dụng Android, iOS hoặc web.

Trình rút gọn link Google URL Shortener (goo.gl) ra mắt lần đầu vào tháng 12/2009 và ban đầu được sử dụng chung với Google Toolbar và Feedburner. Tuy nhiên nhu cầu rút gọn link đã suy giảm nghiêm trọng trong vài năm trở lại đây và buộc Google phải tính đến giải pháp khai tử dịch vụ này vì không còn khách hàng.

Nếu vẫn còn muốn sử dụng các dịch vụ rút gọn link, bạn có thể tham khảo các dịch vụ khác còn tồn tại như Bit.ly hay Ow.ly.

genk.vn

.u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:active, .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Microsoft và Google đang giấu bạn điều gì về AI của họ

.u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:active, .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Google tiết lộ một lỗ hổng “cực kỳ nguy hiểm” trong nhân macOS

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : genk.vn .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:active, .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u31cb7727526b5bf5467997bffafa9b3c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Microsoft và Google đang giấu bạn điều gì về AI của họ .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:active, .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u38c97a4cd068c22134c64769e979a086:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Google tiết lộ một lỗ hổng "cực kỳ nguy hiểm" trong nhân macOS