Katex – Thư viện thiết kế các công thức toán học, hóa học…đủ thứ

Tram Ho

I. Giới thiệu

Mình có nhận được dự án về giáo dục trong đó có phần tạo đề thi, bài tập…khách hàng đòi hỏi việc tạo đề phải đẹp và chi tiết với các công thức được hiển thị như viết tay (rõ ràng thì ckeditor, tinyMCE cũng support việc này nhưng dự án của mình không nhất thiết phải import library to đùng thế này và nó cũng không thể đầy đủ như katex library này được).

II. Tìm hiểu

  • Ở bài viết này mình sẽ sử dụng vue-katex để render katex nhé
  • Setup vuejs.
    Install vue-katexkatex: npm install vue-katex katex –save
  • Source code setup

Để hiên thị được katex thì chỉ cần thế này thôi

  • Mọi setup đã xong bây gio vào thực hành nhé

1. Công thức hóa học

Kết qủa

Nâng cao hơn chút làm hẳn chuỗi phương trình hóa học xem

2. Công thức toán học

Hệ phương trình

Kết qủa

Tích phân

Kết qủa

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo