jQuery chính thức tung ra phiên bản beta 3.0

Ngoc Huynh

Thư viện JavaScript đã có vô vàn sự thay đổi, kể cả việc tương thích hơn với bộ dữ liệu HTML5.

Thư viện jQuery của JavaScript vừa mới tung ra phiên bản beta 3.0 ngay dịp thư viện này tròn 10 năm tuổi.

Trong số các tính năng mới thì có sự cập nhật .data() implementation nhằm làm cho phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của bộ dữ liệu HTML5. “Hiện tại tất cả các key đã được chuyển đổi từ kebab-case sang camelCase, không quan tâm đến phương pháp truy cập, và các hằng số không còn tham gia trong quá trình chuyển đổi,”Timmy Willison – thành viên nhóm Jquery Core cho hay.

Trong khi đó đối tượng (objects) deferred cũng đã được cập nhật nhằm tương thích với Promises/A+ và ECMAScript 2015 promises. Điều này bắt buộc phải có sự thay đổi sang .then() method.

Ngoài ra, còn làm tăng tốc độ cho một vài custom selector trong jQuery. “Nhờ vào một số phát hiện của Paul Irish đang làm việc tại Google, chúng tôi đã xác định được một số trường hợp mà chúng ta có thể bỏ qua một loạt các bước thực hiện thêm khi custom selectors như: visible được sử dụng nhiều lần trong cùng một tài liệu. Trường hợp đặc biệt đó hiện tại có tốc độ nhanh gấp 17 lần,” ông Willison nói.

Một sự thay đổi khác liên quan đến .show và .hide methods. Các lập trình viên cùng với phiên bản alpha jQuery 3.0 đã được thực nghiệm với các methods này như: inline-display-none-remover (.show()) andinline-display-none-adder (.hide()). “Điều này có lợi thế là đơn giản hóa các methods này rất nhiều và cải thiện hiệu suất, tức là tính toán sẽ ít hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này được chứng minh là có vấn đề cho người dùng của chúng tôi,” ông Willison nói. “Việc loại bỏ inline display:none không luôn hiển thị element (chẳng hạn như trường hợp element bị ẩn trong stylesheet), và điều đó quá phổ biến. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta không thể mang đến một phương thức đơn giản cho các plug-in của jQuery, đặc biệt để đảm bảo rằng một element được hiển thị.” Vì vậy, các lập trình viên jQuery thích sự thay đổi đó; những sự thay đổi về các methods ẩn và hiện cần phải có ít tác động đến code, ông nói.

Thêm vào đó, nhóm phát triển cũng đã có kế hoạch xây dựng jQuery Migrate 3.0 plug-in để giúp xác định các vấn đề liên quan đến tính tương thích trong lập trình. Các lập trình viên lường trước một số thay đổi với bản nâng cấp, và những nhà xây dựng jQuery đã bỏ sự hỗ trợ dành cho jQuery Compat để mang đến tính tương thích với nhiều trình duyệt hơn nhưng có thể mở rộng kích thước tệp tin và hiệu suất.” “Vào ngày 12/1, Microsoft đã bỏ sự hỗ trợ dành cho IE8, IE9 và IE10. Chúng tôi đang dần bỏ sự hỗ trợ dành cho IE8 và cũng không còn jQuery Compat.” ông Willison cho hay.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/