JetBrains đang tạo ra môi trường phát triển tích hợp đa nền tảng dành cho C#

Ngoc Huynh

Project Rider hứa hẹn sẽ mang đến sự hỗ trợ C# dành cho các lập trình viên không chuyên về Windows.

Hãng JetBrains đang phát triển một môi trường phát triển tích hợp (IDE) đa nền tảng dành cho C#, môi trường này có thể là một đối thủ tiềm năng cho Visual Studio IDE của Microsoft.

IDE này có tên gọi là Project Rider, IDE này cấu thành .Net IDE từ JetBrains và tận dụng các công nghệ phát triển IntelliJ và ReSharper. Các tính năng ban đầu bao gồm sự điều hướng thông minh và các loại tính năng chỉnh sửa chẳng hạn như hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra code (code inspection), refactoring và bộ dịch ngược (decompiler).

“Project Rider là một IDE độc lập được xây dựng dựa trên IntelliJ Platform, giống như WebStorm, DataGrip, và các IDE khác.” Tuy nhiên theo 1 bài viết gần đây trên một blog, thì sự khác nhau đó là thay vì tái thực thi các tính năng của ReSharper trên nền tảng IntelliJ chạy trên JVM, thì chúng ta lại đang sử dụng ReSharper theo chế độ headless mode, thoát khỏi tiến trình, và kết nối với nó qua một giao thức nhị phân tùy chỉnh rất nhanh.” Back end của Project Rider là được viết bằng C# đang chạy trên .Net hoặc Mono; Front end thì được viết bằng Kotlin. ReSharper đóng vai trò như là Visual Studio extension của JetBrains, phân tích chất lượng lập trình và cung cấp sự sửa chữa nhanh.

Mô hình giấy phép của Project Rider thì vẫn đang tiến triển, mặc dù Matt Ellis cho rằng mô hình chi phí sẽ được công bố sớm. Một chương trình truy cập sớm riêng đã được lên kế hoạch vào cuối tháng Hai. “Chúng tôi đang chuẩn bị phát hành phiên bản 1.0. Chúng tôi tự tin về kiến trúc và tin rằng chúng tôi đã xây dựng một nền tảng tốt để thực thi các tính năng mà chúng tôi muốn thấy trong phiên bản 1.0. Chúng tôi đã có nhiều tính năng đã được thực thi, nhưng chúng tôi vẫn muốn có nhiều hơn thế.”

Project Rider sẽ dẫn tới những nỗ lực cải tiến dành cho ReSharper. “ReSharper vẫn sẽ là extension số 1 dành cho Visual Studio và là một trong những sản phẩm chủ lực của chúng tôi,” ông Matt Ellis đến từ JetBrains cho biết. “Thực tế là Project Rider đang sử dụng ReSharper đẩy mạnh cam kết của chúng tôi dành cho ReSharper, vì bất kỳ bảng cập nhật dành nào cho ReSharper không chỉ làm lợi cho ReSharper mà còn cho Project Rider.”

Nhưng thực tế không chắc là JetBrains sẽ có thể cạnh tranh với Microsoft. Hiện tại Xamarin đang chứng tỏ rằng bạn có thể bổ sung Visual Studio và mang C# đến với các nền tảng khác như Android và iOS. Có lẽ JetBrains có ý tưởng tương tự với thời gian chạy cốt lõi (core runtime) của .Net sẽ trở thành mã nguồn mở và chuyển sang các hệ điều hành khác.”

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/