JavaScript trong các ứng dụng của iOS, Android, và Windows Phone

Ngoc Huynh

Công cụ phát triển NativeScript sử dụng JavaScript và Typescript để xây dựng các ứng dụng gốc cho iOS, Android, và Windows Phone.

NativeScript, một công nghệ của công ty Telerik dành cho việc xây dựng các ứng di động gốc đa nền tảng từ một code duy nhất, và đã sẵn sàng để phát hành phiên bản 1.0 vào cuối tháng Tư. Telerik đang giới thiệu chương trình dùng thử vào tuần này dành cho mã nguồn mở NativeScript.

Trang web của NativeScripttrang GitHub mô tả thời gian chạy cho phép các lập trình viên sử dụng JavaScript và TypeScript để xây dựng các ứng dụng gốc cho iOS, Android, và Windows Phone (qua chiến lược Windows Universal) và chia sẻ code khắp các nền tảng. “Các lập trình viên có các kỹ năng về Web muốn xây dựng các ứng dụng gốc đích thực nên cảm thấy hứng thú bởi vì bây giờ có một cách giúp họ thực hiện được việc này” mà không cần có sự am hiểu về các ngôn ngữ quen thuộc hay các framework, ông Todd Anglin – phó chủ tịch của Telerik cho biết.

NativeScript sản xuất các ứng dụng mà có UI gốc, ông Anglin nói. “Đó là ứng dụng không render HTML trong một Web view – như với các ứng dụng lai (hybrid app) hay các ứng dụng trình duyệt truyền thống…. NativeScript cho phép ưu tiên các công cụ JavaScript trên iOS, Android, và Windows để điều khiển UI layer gốc.”

Các lập trình viên sử dụng các library của NativeScript, mà tách ra các sự khác biệt giữa các nền tảng gốc; các lập trình viên cũng sử dụng CSS và ECMAScript 5. Node.js cho phép các nhà phát triển ứng dụng chỉ cần sử dụng Javascript để lập trình cho server-side “sắp xếp vai trò (helps) mà JavaScript cung cấp cho ứng dụng di động,” ông Anglin cho biết.

NativeScript cung cấp sự truy cập đầy đủ vào nền tảng gốc API, và nó đặc trưng máy ảo JavaScript đã đóng gói trước; JavaScript được viết cho ứng dụng NativeScript vẫn chạy như JavaScript trên một thiết bị. “NativeScript sẽ thi hành JavaScript này trên các máy ảo JavaScript gốc được cung cấp bởi iOS (JavaScriptCore), Android (V8), và Windows (Chakra),” ông Anglin cho biết. NativeScript cung cấp “một proxy của JavaScript hiện ra tất cả các API của iOS/Android/Windows vào các máy JavaScript này, bằng cách đưa quyền điều khiển đầy đủ cho JavaScript để điều khiển các khả năng của thiết bị gốc.”

NativeScript cũng xử lý UI gốc đa nền tảng, cung cấp ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ (Markup language) được phân tách vào các công cụ UI đặc trưng nền tảng khi một ứng dụng được xây dựng. “Ví dụ như: khi một lập trình viên thêm một nút vào một ứng dụng, thì NativeScript sẽ tự động sử dụng nút điều khiển UI gốc thích hợp từ iOS, Android và Windows.”

Anglin thấy rằng NativeScript khác với các công nghệ phát triển di động khác, chẳng hạn như Appcelerator Titanium, công nghệ này cũng có ý nghĩa là cho phép xây dựng các ứng dụng di động gốc qua JavaScript. Anglin dám chắc rằng Titanium có quá nhiều sự tùy biến, làm nó mang tính cá nhân nhiều hơn.

“Sự khác biệt lớn giữa một ứng dụng NativeScript và một ứng dụng lai (chẳng hạn như PhoneGap hay Sencha) là NativeScript không phụ thuộc vào trình duyệt/Web UI layer để render ứng dụng. Nó render một UI gốc, không phụ thuộc trình duyệt….Trình duyệt hay Web UI layer đó thường có sự bế tắc trong các ứng dụng di động mà muốn có các hình ảnh động đẹp và scrolling.”

Telerik đã thông báo về NativeScript vào cuối tháng Sáu, công ty hy vọng tiền tệ hóa (monetize) NativeScript bằng việc đưa ra các công cụ nền tảng và UI cao cấp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/