Jacoco cho gradle kts

Tram Ho

Jacoco là một công cụ check test coverage có từ khá lâu rồi, chúng ta thường config jacoco trong một file .gradle và thêm vào build.gradle của module app khi muốn check coverage.

Gần đây việc gradle sử dụng kotlin trong gradle kts giúp chúng ta có thể config dễ dàng hơn với code kotlin thay vì groovy như trước.

Tuy nhiên hiện tại gradle chưa support việc thêm jacoco từ file gradle.kts riêng biệt nên chúng ta sẽ cần thêm code jacoco vào file gradle.kts của module cần check coverage.

Dưới đây là một ví dụ về việc config jacoco cho gradle kts mà các bạn có thể tham khảo

Các bạn có thể tham khảo source code ở đây https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/blob/develop/app/build.gradle.kts#L29

Sau đó các bạn có thể tiến hành chạy test coverage như bình thường với jacoco trước đây là qua command line hay là gradle task.

Bài lần này đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn sau ?

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo