IPython trở thành Jupyter

Ngoc Huynh

Julia, R, Scala, JavaScript, Matlab, và Bash là trong số những ngôn ngữ hỗ trợ cho IPython đã được cải tổ lại.

IPython là một công cụ quan trọng của Python để trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và phân tích, đã được chia nhỏ thành một số gói như là một phần của sự chuyển tiếp sang Jupyter. IPython 4.0 đã được công bố vào tuần trước, hoàn thành việc chuyển đổi này.

“Mọi người đang trở nên bối rối do nhu cầu cài đặt một dự án có tên là IPython để cũng cấp một UI cho việc viết code bằng Julia hay R,” ông Min Ragan-Kelley, nhà phát triển chính của cả IPython và Jupyter cho biết. “Do đó, hiện tại họ cài đặt Jupyter, đây là một cái tên mà ít có sự ràng buộc với các ngôn ngữ đặc thù.”

Phần rõ ràng nhất của Jupyter là giao diện notebook, thường được sử dụng để làm việc cùng với Python qua IPython. Hiện tại nó có thể tương thích với một số ngôn ngữ khác bao gồm Julia, R, Scala, JavaScript, Matlab, và Bash. “Những gì đã từng sử dụng là gói IPython kiểu nguyên khối thì hiện tại là một số gói có chứa các phần khác nhau chẳng hạn như notebook, qtconsole, notebook format, nbconvert utility, thư viện Python song song, v.v…,” ông Ragan-Kelley nói.

Ngoài ra để dẹp bỏ sự bối rối của việc có nhiều công cụ đa ngôn ngữ có tên là IPython, thì việc tách ra các phần khác nhau của IPython thành các phần Jupyter riêng biệt “sẽ cho phép các phần khác nhau được phát triển và phát hành theo tốc độ phát triển riêng của chúng, hy vọng rằng sẽ tạo ra các phản hồi nhanh chóng hơn tới người dùng đang cần,” Ragan-Kelley cho biết.

Người dùng vẫn muốn mọi thứ có thể có meta-package của Jupyter mà có tất cả các phần. Phần mềm mô tả những nét nổi bật của một shell tương tác, giao thức REPL, định dạng văn bản của notebook, và các công cụ dùng để xây dựng các widget.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/