iOS 9: Giới thiệu Search APIs

Tại WWDC 2015, Apple đã chính thức công bố iOS 9. Ngoài nhiều tính năng mới và những cải tiến, bản cập nhật này cũng cung cấp cho các nhà phát triển có cơ hội để làm cho các nội dung của ứng dụng của họ được phát hiện nhiều hơn và truy cập thông qua tìm kiếm Spotlight. API mới có sẵn trong iOS 9 cho phép bạn chỉ mục bất kỳ nội dung hoặc trạng thái giao diện trong ứng dụng của bạn, làm cho nó dễ tiếp cận người dùng của bạn thông qua Spotlight. Ba thành phần của search APIs mới là:

  • Class NSUserActivity, cái được thiết kế để xem nội dung của app.
  • Core Spotlight framework, được thiết kế cho bất kỳ nội dung nào của app.
  • Web markup, thiết kế cho apps mà có nội dung được đối xứng trên website.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách mà bạn có thể sử dụng class NSUserActivity và Core Spotlight framework trong ứng dụng của bạn.

Bài hướng dẫn này yêu cầu bạn phải đang chạy Xcode 7 trên OS X 10.10 hoặc mới hơn. Để làm theo cùng với chúng tôi, bạn cũng có thể tải về starter project từ GitHub.

Trong phần đầu của hướng dẫn này, tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể chỉ mục nội dung của một ứng dụng thông qua các lớp NSUserActivity. API này là một trong những cái tương tự được sử dụng cho Handoff, một tính năng được giới thiệu trong iOS 8 năm ngoái, và xử lý cả việc lưu trữ và khôi phục lại trạng thái hiện tại của ứng dụng.

Nếu bạn chưa từng làm việc với NSUserActivity, tác giả đề nghị bạn nên đọc bài hướng dẫn của họ ở đây bao gồm các vấn đề cơ bản của  Handoff và NSUserActivity trước khi chúng ta tiếp tục.

Trước khi viết bất kỳ dòng code nào, hãy mở starter project lên và run app bằng máy ảo hoặc máy thật. Lúc này, bạn sẽ thấy rằng các ứng dụng đơn giản chỉ hiển thị một danh sách bốn chương trình TV và trang chi tiết cho mỗi một chương trình.

Để bắt đầu, mở project lên và mở file DetailViewController.swift. Thêm vào method configureView của class DetailViewController bằng những dòng code sau:

Chia sẻ bài viết ngay