Intel ra mắt nền tảng deep learning phân tán cho Kubernetes

Linh Le

Nhờ có công nghệ AI, deep learning (học sâu) ngày càng trở nên phát triển hơn. Tuy nhiên, công đoạn triển khai có thể là một quá trình phức tạp, rủi ro và tốn nhiều thời gian. Intel đang tìm cách thay đổi điều đó bằng nền tảng nguồn mở mới của mình dành cho distributed deep learning trong Kubernetes, Nauta.

Nauta cung cấp một môi trường điện toán phân tán (distributed computing environment) để đào tạo các deep learning model (mô hình học sâu) trên các hệ thống chạy trên chip Xeon Scalable của Intel. Nauta cũng có thể được sử dụng để xác định và lên lịch cho các cuộc thử nghiệm về deep learning và kiểm tra trạng thái hoặc kết quả của các thử nghiệm đó.

Theo Intel, các developer có thể sử dụng các bộ dữ liệu hiện có, dữ liệu sở hữu độc quyền hoặc dữ liệu tải xuống. Họ còn có thể tạo các thư mục public và private, thúc đẩy hiệu quả làm việc giữa các team với nhau. Các thành viên trong team cũng có thể chia sẻ khối lượng công việc với nhau, Intel giải thích.

“Nhờ có Nauta, người dùng có thể tận dụng những cách làm tốt nhất từ developer và người vận hành machine learning dày dạn kinh nghiệm mà vẫn duy trì được sự linh hoạt. Ở mọi cấp độ trừu tượng, các nhà phát triển vẫn có cơ hội quay trở lại Kubernetes và sử dụng trực tiếp primitive. Nauta mang đến cho những người mới tiếp cận với Kubernetes khả năng thử nghiệm – trong khi vẫn duy trì những đặc điểm cũ, Intel đã viết trong một bài post.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com