Incubator mới của Facebook có thể cách mạng hóa open source

Open Source đôi khi là một cách phân bố phần mềm khá “lười biếng”. Tuy nhiên, Facebook vẫn du hành vào lĩnh vực vừa cũ vừa mới này, với Incubator hub mới tinh.

Incubator không phải cho mọi người, mà chỉ gói gọn với các project trong facebook. Đồng thời, Incubator cũng mang đến cách nhìn mới về open source.

Trong buổi thảo luận với TechCrunch, Facebook cho biết, các project Incubator thành công sẽ được xem xét và quản lý kỹ lưỡng. Việc document đúng cách, tiếp cận với cộng đồng và hỗ trợ áp dụng rộng rãi sẽ giúp các project trong Incubator có thể phát triển thành repos độc lập.

Đồng thời, các bạn vẫn hoàn toàn có thể thu lợi từ Incubator projects (hiển nhiên, vẫn là project open source). Project đầu tiên được quảng bá trong Incubator là create-react-app, repo để tạo React Web projects không cần build configurations.

Nhưng đặc biệt, với Incubator, chúng tôi không tìm kiếm repos. Giống như tính năng document mới của Stack Overflow, Incubator có thể mang lại cách nhìn mới về phát triển projects.

Nhiều người có thể cho rằng Incubator là không cần thiết. Nhưng trọng thực tế, Incubator có thể là cách thức giúp công ty lớn, phân bố công cụ mới mà không phải lạc trong vũng xoáy GitHub. Apple và Google cũng rất có khả năng đang đi theo các sáng kiến tương tự, có lẽ là host nhiều incubator chỉ dưới một account chẳng hạn.

Hiện create-react-app repo đang trên đà mở rộng với hơn 6.000 star và 300 fork. Vẫn chưa rõ Facebook sẽ quản lý ra sao trong tương lai, nhưng với tình trạnh hiện nay, mọi thứ vẫn đang rất khả quan.

ITZone via thenextweb

Chia sẻ bài viết ngay