IIoT là gì?

Linh Le

IIoT (Industrial Internet of Things) là ứng dụng các trang thiết bị đo và các cảm biến được kết nối và các thiết bị khác cho máy móc và phương tiện. Tuy nhiên để hiểu nhanh và bao quát hơn về khái niệm này trong thực tế, xin mời xem video 2 phút dưới đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.infoworld.com