IBM cung cấp công nghệ dữ liệu và phân tích cho ngân hàng VPBank

Ngoc Huynh

Hôm nay IBM đã công bố Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang sử dụng công nghệ dữ liệu và phân tích của IBM để đồng bộ hóa các dữ liệu của khách hàng từ tháng 2-2015.

VPBank hiện đang cung cấp dịch vụ thông qua tất cả những ứng dụng phổ biến trên thị trường chẳng hạn như hệ thống ngân hàng lõi (core banking), Internet banking, mobile banking. Mỗi ngày có tới hàng triệu giao dịch được xử lý tại nhiều chi nhánh, điểm giao dịch và phòng ban khác nhau trên toàn hệ thống.

Các công nghệ giúp các chuyên gia tài chính, các giám đốc dịch vụ khách hàng và nhân viên tín dụng nắm được thông tin về thói quen của khách hàng đối với việc sử dụng các sản phẩm và các dịch vụ, chi phí cho mỗi sản phẩm và doanh thu dự kiến theo từng chiến dịch marketing trong tương lai.

Trong tương lai, VPBank sẽ bắt đầu sử dụng các công nghệ phân tích đối với dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như: thông tin trên các mạng xã hội để hiểu rõ hơn nhu cầu của các khách hàng, cũng như nâng cao khả năng hoạch định tài chính.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://bizhub.vn/