Hướng dẫn xác thực bằng vân tay trong Android

Cùng với việc phát hành Android 6.0 (M) vào năm ngoái, đã có sự thay đổi khá lớn đối với các API, một trong số đó là vân tay xác thực. Với việc phát hành các API mới, chứng thực người dùng với sự giúp đỡ của các bộ cảm biến dấu vân tay trên nhiều thiết bị khác nhau. Sau ví dụ hướng dẫn cho thấy làm thế nào để thực hiện Fingerprint Authentication trong ứng dụng của bạn.

Để xác thực người dùng bằng cách sử dụng cảm biến dấu vân tay, bạn cần để có một đối tượng của lớp FingerprintManager và gọi phương thức authenticate(). Tuy nhiên ứng dụng của bạn phải được chạy trên một thiết bị tương thích trong đó bao gồm một cảm biến dấu vân tay. Hơn nữa, bạn phải có giao diện người dùng cho flow xác thực dấu vân tay trên ứng dụng của bạn, và sử dụng icon tiêu chuẩn dấu vân tay trong giao diện người dùng của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn đang phát triển nhiều ứng dụng sử dụng xác thực vân tay, mỗi ứng dụng phải xác thực dấu vân tay của người sử dụng riêng biệt.

Ưu điểm của việc sử dụng vân tay xác thực

  1. Không vấn đề ngay cả việc bạn không thể nhớ lại mật khẩu, dấu vân tay của bạn vẫn giữ nguyên không bị thay đổi bởi người khác
  2. Nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy để sử dụng.
  3. Dấu vân tay của bạn là duy nhất đảm bảo rằng nó chỉ được khóa hay mở bởi bạn.
  4. Với sự giúp đỡ của xác thực vân tay, giao dịch trực tuyến trở nên thuận tiện hơn

screen-shot-2016-12-16-at-2-16-03-pm

1. Hướng dẫn tạo project mới

Bước 1. Tạo project mới trong Android Studio: File ⇒ New Project và set minimum SDK version là Android 6.0 (API 23).

screen-shot-2016-12-16-at-2-16-38-pm

Bước 2. Vì chúng ta sẽ làm việc cùng với xác thực vân tay, chúng ta cần thêm quyền USE_FINGERPRINT trong file AndroidManifest.xml

Bước 3. Chọn thư mục res ⇒ values và cập nhật file colors.

Bước 4. Chọn thư mục res ⇒ values và cập nhật file strings.

Bước 5. Tạo fingerprint icon cùng với sự hỗ trợ của Android Image Assets. Bằng cách click chuột phải vào thư mục drawable và tạo mới ⇒ Image Asset named ic_action_fingerprint

screen-shot-2016-12-16-at-2-18-03-pm

2. Tạo Fingerprint Activity

Bước 6. Tạo file layout với tên activity_fingerprint.xml và thay thế đoạn code ở dưới đây

screen-shot-2016-12-16-at-2-18-40-pm

Bước 7. Tạo một activity với tên là FingeprintActivity.java. Trong phương thức onCreate () sẽ inflate layout activity_fingerprint.xml.

  • GenerateKey(): sẽ tạo một khóa mã hóa sau đó được lưu trữ an toàn trên thiết bị.
  • CipherInit(): sẽ khởi tạo mật mã và sẽ được sử dụng để tạo ra các FingerprintManager mã hóa.
  • Đối tượng CryptoObject và kiểm tra khác nhau trước khi bắt đầu quá trình xác thực được thực hiện bên trong phương thức onCreate().

3. Tạo Home Activity

Bước 8. Tạo activity bằng cách chuột phải vafpo project, New ⇒ Activity ⇒ Basic Activity và cập nhật file như ở bên dưới

4. Creating Fingerprint Authentication Handler Class

Bước 9. Tạo class với tên là FingerprintHandler.java. Lớp Handler kế thừa từ FingerprintManager.AuthenticationCallback và bao gồm một số các module bổ sung. Thay thế các thiết lập như đoạn code ở bên dưới.

5. Testing the Project

Thử nghiệm trên một thiết bị thật

Thay thế dấu vân tay của bạn trên máy quét dấu vân tay. Nếu vân tay xác thực là thành công, người dùng sẽ được đưa đến Hoạt động chủ như hình dưới đây.

screen-shot-2016-12-16-at-2-20-20-pm

Thử nghiệm trên máy ảo

Bạn cũng có thể thử nghiệm ứng dụng trên máy ảo bằng cách::

  • Cài đặt Android SDKTools Revision 24,3, nếu bạn chưa cài
  • Đăng ký học một dấu vân tay mới bằng cách vào Settings ⇒ Security ⇒ Fingerprint, sau đó làm theo các hướng dẫn
  • Sử dụng máy ảo để mô phỏng sự kiện chạm vân tay với các lệnh sau đây. Sử dụng các lệnh tương tự để mô phỏng với các sự kiện cảm ứng vân tay trên màn hình khóa hoặc trong ứng dụng của bạn.

 

Chia sẻ bài viết ngay