Hướng dẫn tạo Gmail API App

Tram Ho

Đầu tiên truy cập vào link https://console.developers.google.com/

1

Đăng nhập, và chọn Library để Enable các dịch vụ cần thiết (ở đây chúng ta cần Gmail API)

2

3

4

Sau khi enable dịch vụ Gmail Api, ta tiến hành tạo Credentials

5

6

7

Đoạn này nó yêu cầu bạn phải Config Consent Screen trước, bạn click vào đây để chuyển qua tạo phần đó

8

9

10

Phần App domain chúng ta nhập trang chủ vào. Ví dụ http://domain.com/

Phần Authorize domains chúng ta nhập domain chính không có giao thức và path. Ví dụ domain.com

11

Sau đó chúng ta liên tục bấm Save and Continue để hoàn thành bước tạo Consent Screen

12

13

14

Bây giờ chúng ta quay lại tạo Credentials

15

Authorized JavsScript origins: chúng ta nhập link trang chủ không có path và /

Authorized redirect URIs: url này để google redirect về website của chúng ta và tạo token file. Ví dụ chúng ta có domain name là domain.com thì sẽ là: https://domain.com/oauth/gmail/callback

16

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành

Nếu ứng dụng của chúng ta đang ở chế độ test thì ta cần thêm List user thì mới có khả năng truy cập Ở phần OAuth consent screent thêm ở phần Test users

17

18

Giờ ta quay lại trang config Client ID và Client secret và ấn Connect API thôi nào!

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết ngay