Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên CentOS

Tram Ho

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt môi trường Python 3.7 trên hệ điều hành Centos.

1. Cài đặt các yêu cầu

Trước khi cài đặt Python, bạn cần phải cài đặt GCC compiler, bạn phải chạy với quyền root hoặc sudo

2. Download Python 3.7

Bạn tải bản cài đặt từ website chính thức

Bây giờ giải nén file đã tải về

3. Cài đặt Python 3.7

Bạn di chuyển vào thư mục Python-3.7 và chạy các lệnh dưới

Sử dụng make altinstall để tránh thay thế tệp binary mặc định của python /usr/bin/python

Bây giờ xóa file nén đã tải về đi

**4. Kiểm tra Python Version **

Bài sau mình sẽ hướng dẫn cài môi trường Oracle Client cho phép bạn thao tác Python kết nối đến Database Oracle (Đây là 1 CSDL được đông đảo các nhà phát triển phần mềm sử dụng)

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo