Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes

Tram Ho

Bạn nên có kho lưu trữ hoặc đăng ký docker riêng trong cụm Kubernetes của mình để bảo mật. Bài viết này mình chia sẻ các cài kho lưu trữ riêng trên Kubernetes.

1.Chuẩn bị

2.Các bước cài đặt

Tạo thư mục lưu trữ trước trên tất cả node

Đăng nhập vào node master sử dụng lệnh openssl để tạo chứng chỉ tự ký cho kho lưu trữ.

Nhập tên cho các dòng như: khu vực, công ty,.. và bấm enter

Kiểm tra chứng chỉ vừa tạo

Chép 2 file này lên thư mục /opt/cert máy node worker

Trên node master tạo một private-registry.yaml với nội dung sau

Lưu lại và thoát yaml file

Chạy kubectl với yaml file ở trên

Kiểm tra trạng thái của registry deployment với pod được tạo ra.

Chép tệp chứng chỉ đăng ký từ thư mục “/opt/cert” vào trong thư mục “/etc/pki/ca-trust /source/anchor” trên tất cả các node.

Triển khai dưới dạng nodeport service ta tạo thêm yaml file với nội dung sau

Lưu và thoát file.

Chạy lệnh bên dưới để tạo

Kiểm tra trạng thái NodePort vừa tạo

Bây giờ chúng ta test bằng cách pull một nginx image và upload image lên private registry, từ master node

Chạy lệnh sau để kiểm tra nginx upload lên private repository chưa.

Bây giờ chúng ta triển khai một nginx cơ bản trên private docker registry ở trên.

Lưu và thoát file

Chạy lệnh sau để khởi tạo

Xem chi tiết hơn pod vừa tạo ra

Kết quả xuất ra bên dưới:

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xây dựng được một kho lưu trữ riêng dùng cho dự án của mình với docker và kubernets. Cám ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau. Thân ái và quyết thắng

Chia sẻ bài viết ngay