Hướng dẫn cài đặt Amazon Simple Storage Service (S3) trong Spring Boot

Tram Ho

Hướng dẫn cài đặt Amazon Simple Storage Service (S3) trong Spring Boot

1. S3 Amazon là gì?

Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu với khối lượng bất kỳ từ bất cứ nơi nào trên Internet. Đây là dịch vụ lưu trữ đơn giản cung cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu có độ bền cực cao, độ khả dụng cao và quy mô vô cùng linh hoạt với chi phí rất thấp.

2. Tạo S3 bucket

Bạn truy cập link sau để tiến hành tạo bucket

https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-west-2

Click create bucket

Điền tên bucket và region sau đó lựa chọn các setting config ở các step để hoàn thành việc tạo bucket

3. Cài đặt môi trường trước khi code

Để cài đặt code trong project ta cần có các properties sau:

a. Nếu chạy ở một môi trường server thông thường hoặc ở local máy của bạn:

b. Nếu chạy ở môi trường aws như EC2:

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn chạy ở môi trường local máy để tiến hành test nhé.

Bước 1: Lấy accessKey và secretKey

Bạn vào My Security Credential

Và tiến hành tạo như bình thường. Kết quả là export được một file .csv

Bước 2: Cài đặt AWS Command Line Interface (CLI)

Link: https://aws.amazon.com/vi/cli/

Như máy của mình là windows 64bit. Mình sẽ download một file .msi về và tiến hành cài đặt như thông thường

Sau khi cài xong, chỉ với một lệnh aws –version bạn sẽ kiểm tra mình đã cài đặt xong chưa.

Bước 3: Thêm secret key, access key, region, output format vào aws configure

Vào Command Prompt gõ lệnh
aws configure

Và tiến hành điền đầy đủ thông tin

Để xem region. Bạn có thể xem list define ở đây
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html

Còn về output format. Mình chọn là json

4. Cài đặt code trong spring boot

Bước 1:

Tạo một project Spring Boot demo

Bước 2: Thêm SDK

*) Các file code

Cấu trúc project demo:

*) Các file

a. application.yml

b. DemoApplication

c. StorageService

d. MediaController

*) Kết quả chạy postman

Call API upload image

Call API get image

Vậy là bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi!!!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo