Hơn nửa tỷ số điện thoại của người dùng Facebook bị rao bán trên Telegram

Tram Ho

Một ai đó đã có được cơ sở dữ liệu khổng lồ số điện thoại của người dùng Facebook, và hiện đang rao bán những dữ liệu đó bằng bot Telegram. Theo chuyên gia bảo mật Alon Gal, kẻ đứng sau con bot này tuyên bố sở hữu thông tin của hơn 533 triệu người dùng Facebook, xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật của Facebook từ năm 2019.

Hơn nửa tỷ số điện thoại của người dùng Facebook bị rao bán trên Telegram - Ảnh 1.

Với một lượng dữ liệu khổng lồ như vậy, việc mua bán không phải đơn giản. Sẽ cần có sự trao đổi giữa người sở hữu dữ liệu và người mua dữ liệu. Người sở hữu cũng không thể cung cấp toàn bộ cơ sở dữ liệu cho người mua. Vì vậy mà việc sử dụng một con bot Telegram có thể giải quyết những vấn đề này.

Một con bot cho phép bất kỳ ai cũng có thể thực hiện việc sau. Đó là nếu họ có ID Facebook của một người, họ có thể tìm ra số điện thoại và ngược lại. Tất nhiên việc truy cập vào cơ sở dữ liệu này không thể là miễn phí. Kẻ sở hữu hiện đang cung cấp những khoản tín dụng để truy cập vào cơ sở dữ liệu này, với giá 20 USD một điểm tín dụng và 5.000 USD cho 10.000 điểm tín dụng.

Hơn nửa tỷ số điện thoại của người dùng Facebook bị rao bán trên Telegram - Ảnh 2.

Chuyên gia bảo mật Alon Gal cho biết con bot này đã hoạt động từ tháng 1 năm 2021, và bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để truy cập vào. Mặc dù toàn bộ dữ liệu được lấy ra từ năm 2019, nó khá cũ nhưng không phải ai cũng thay đổi số điện thoại thường xuyên. Vì vậy mà cơ sở dữ liệu khổng lồ này vẫn rất giá trị.

Hiện tại con bot vẫn chưa được Telegram xử lý, mà vẫn để cho nó hoạt động. Nó giống như một máy bán hàng tự động, mà bất kỳ ai đi qua cũng có thể trả tiền để mua.

Tham khảo: theverge

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk