Hàm thông dụng trong c#

Tram Ho

Bài viết chỉ mang tính chất tổng hợp từ từ

  1. Kiểm tra mật khẩu: từ 8->15 ký tự,chứa 1 nhất : 1 hoa. 1 thường, 1 ký tự đặc biệt

  1. Kiểm tra hợp lệ ngày tháng

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo