Hacker 9x Dương Minh Tâm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng như thế nào?

Tram Ho

Số tiền chiếm đoạt được hacker 9x đã rút ra tiêu xài 6,5 tỉ đồng, còn khoảng 3,5 tỉ đồng chưa kịp rút thì bị ngân hàng phát hiện phong tỏa tài khoản.

Chia sẻ bài viết ngay