Hướng dẫn: Các loại và công cụ kiểm tra bảo mật phần mềm

Tram Ho

Kiểm tra bảo mật là quá trình xác định các lỗ hổng, các mối đe dọa trong các ứng dụng phần mềm và đảm bảo rằng do bất kỳ vấn đề bảo mật nào, luồng ứng dụng không ngừng hoạt động. Kiểm thử bảo mật phần mềm giúp các nhà phát triển phần mềm khắc phục các rủi ro trong tương lai trong các ứng dụng phần mềm và khắc phục chúng bằng chính mã hóa. Để hiểu các lỗ hổng tiềm ẩn và bảo mật dữ liệu và tài nguyên, Kiểm tra bảo mật bao gồm các thuộc tính sau như;

 • Xác thực
 • Bảo mật
 • Không bác bỏ
 • Ủy quyền
 • Ủy quyền
 • Chính trực

Các loại kiểm tra bảo mật hàng đầu: Có nhiều loại dịch vụ kiểm tra bảo mật khác nhau được Công ty kiểm thử phần mềm hàng đầu áp dụng để thực hiện kiểm tra bảo mật phần mềm như;

 • Quét lỗ hổng bảo mật
 • Quét bảo mật
 • Kiểm tra thâm nhập
 • Đánh giá rủi ro
 • Kiểm toán an ninh

Hãy cùng khám phá điều này từng cái một;

Quét lỗ hổng bảo mật: Quét lỗ hổng bảo mật là phần mềm tự động hóa được sử dụng để xác định các lỗ hổng bảo mật của sản phẩm.

Quét bảo mật: Điều này được thực hiện thông qua Thủ công hoặc Tự động hóa. Ý nghĩa đơn giản của Security Scanning là quét bảo mật của ứng dụng, chương trình máy tính và xác định điểm yếu của hệ thống hoặc ứng dụng và đưa ra giải pháp phù hợp để khắc phục rủi ro trong tương lai.

Thử nghiệm thâm nhập: Chúng tôi cũng có thể gọi nó là Thử nghiệm bút. Loại thử nghiệm Pen này giúp chúng tôi vượt qua các hình thức tấn công mạng độc hại. Thử nghiệm này được thực hiện thông qua việc phân tích nỗ lực tấn công từ bên ngoài và xác minh hệ thống được bảo mật khỏi các lỗ hổng tiềm ẩn.

Đánh giá rủi ro: Theo số lượng tổn thất và số lần xuất hiện lỗ hổng như cao / thấp, loại thử nghiệm bảo mật phần mềm này phân chia rủi ro bảo mật của các tổ chức và cố gắng giảm rủi ro đó theo quan điểm trong tương lai.

Kiểm tra bảo mật: Để xác minh luồng bảo mật, loại kiểm tra bảo mật này thực hiện kiểm tra bằng kiểm tra nội bộ

Các công cụ kiểm tra bảo mật:

Trong Kiểm tra Bảo mật Phần mềm, Có nhiều loại công cụ khác nhau được sử dụng để mang lại kết quả chất lượng và những công cụ đó được liệt kê như sau;

 • Owasp
 • WireShark
 • W3af
 • Skipfish
 • Grabber
 • Zed Attack Proxy
 • Sao Chức Nữ
 • Ratproxy

Kết luận: Kiểm thử bảo mật phần mềm là phần quan trọng và tập trung nhất của bảo mật ứng dụng. Để khắc phục các lỗi, lỗi liên quan đến bảo mật và bảo vệ dữ liệu khỏi tin tặc, người kiểm tra phần mềm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo