GrapeCity đưa .NET Standard 2.0 vào các giải pháp tài liệu

Linh Le

Nhà cung cấp công cụ phát triển phần mềm doanh nghiệp GrapeCity đã công bố một bản cập nhật lớn cho các dòng sản phẩm của mình: Documents for Word, .NET Edition và Documents for Excel, Java Edition. Các giải pháp hiện cung cấp hỗ trợ .NET Standard 2.0 và đã được cập nhật với một số cải tiến mới.

Giải pháp Word document cho phép người dùng tạo, sửa đổi, tải và lưu tài liệu số lượng nhỏ. Giải pháp hiện cung cấp tính năng mô hình đối tượng (Object Model) mới để xử lý các hoạt động phức tạp. Theo công ty, điều này sẽ cung cấp khả năng tạo, tải, chỉnh sửa, lưu và chuyển đổi các tài liệu mà không phụ thuộc vào Microsoft Word. “Nếu đang làm việc với các tài liệu trên Microsoft Word trong các ứng dụng .NET Standard 2.0, có thể bạn sẽ cần chia sẻ các thông tin cá nhân (như hóa đơn, báo cáo hoặc các tài liệu có thông tin nhạy cảm khác) với các nhóm làm việc nội bộ hoặc bên ngoài nơi làm việc của bạn. Thông thường, mọi người sẽ sử dụng API Microsoft Office; tuy nhiên, API Word có những hạn chếcủa nó. Để làm việc với các tài liệu Word, bạn cần cài đặt Microsoft Word trên hệ thống,” Shilpa Sharma, giám đốc sản phẩm của GrapeCity, viết trong một bài viết.

Java Edition và Documents for Excel của GrapeCity là các bản phát hành mới được dùng để tạo, chuyển đổi, tính toán, định dạng và phân tích các bảng tính trong các ứng dụng Java. “Bộ tính năng này giúp bạn thực hiện nhiều khác nhau như nhập bảng tính, tính toán dữ liệu, truy vấn, tạo và xuất bất kỳ bảng tính nào. Người dùng cũng có thể thêm sắp xếp, lọc, định dạng và định dạng có điều kiện trong bảng tính của họ cũng như xác thực các dữ liệu. Các tính năng khác bao gồm thêm nhóm, đường kẻ, biểu đồ, hình dạng, hình ảnh, slicer, bình luận, hyperlink và theme. Ngoài ra, bạn có thể nhập các mẫu Excel hiện có, thêm dữ liệu, và sau đó lưu lại các bảng tính,” Sharma cho biết. Các trường hợp sử dụng chính bao gồm lập ngân sách sự kiện, báo cáo bán hàng, phân tích chi phí, phân tích lợi nhuận của khách hàng và theo dõi chi phí dự án.

Ngoài ra, công ty đã công bố các cập nhật trên GrapeCity Documents cho PDF. Bản phát hành mới nhất bao gồm khả năng gắn thẻ (tag) vào nội dung, sát nhập và chia nhỏ tài liệu PDF, sao chép và di chuyển các trang và trích xuất hình ảnh và văn bản.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com